Colocviu Pastoral pentru Tineret, în Arhiepiscopia Iașilor

29 Noiembrie 2017

În cadrul celei de a IV-a ediții a Colocviului pentru Tineret, desfășurate anul acesta în perioada 27-29 noiembrie la Mănăstirea Neamț au participat 27 de preoţi din Arhiepiscopia Iașilor care desfășoară activități diverse cu tinerii în parohiile pe care le păstoresc.Totodată, la această întâlnire au fost invitaţi şi preoţi care desfăşoară activităţi similare în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, dar şi în Episcopia Huşilor. Eparhia Romanului și Bacăului a fost reprezentată de preotul Marius Iacobeanu de la Parohia ,,Lazaret" din Bacău și de preotul Mihai-Flavius Balaban de la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău.

 

 Coordonatorul întâlnirii a fost Părintele Arhimandrit Nicodim Petre, Consilier al Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor. Datorită faptului că acest sector al administrației mitropolitane a reuşit să acumuleze experienţă în lucrarea Bisericii destinată tinerilor, scopul dezbaterilor de la Neamț a fost acela de a se elabora un material unitar necesar preoţilor care doresc să-şi intensifice activitatăţile pastoral-misionare cu tinerii din parohie.

Fiecare categorie socială sau de vârstă, necesită o atenţie şi o abordare specifice în misiunea pastorală a preotului, dar activităţile cu tinerii ar trebui să se intensifice şi să ocupe un loc important, întrucât aceştia reprezintă atât prezentul, cât şi viitorul Bisericii. În contextul societăţii contemporane marcate de ideologii şi tendinţe care oferă tinerilor alternative culturale și paradigme sociale oarecum potrivnice valorilor creştine, Biserica este chemată să vină în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă adolescenții, printr-un program pastoral adaptat noilor cerințe și exigențe, împlinind prin aceasta aria instituțiilor și discipinelor care se preocupă cu educarea, formarea și maturizarea armonioasă a acestei categorii de vârstă.

Ţinând seama de lucrarea pastorală cu tinerii existentă la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor şi a tuturor eparhiilor care intră în componenţa Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în cadrul colocviului s-a propus încheierea unui protocol de colaborare între departamentele eparhiale care se ocupă cu tineretul, în vederea împărtăşirii experienţelor reuşite şi a resurselor specifice pentru o pastoraţie unitară şi rodnică a acestei categorii de vârstă.