Cinstirea eroilor neamului la Bogdănești

31 Iulie 2017

În contextul împlinirii unui secol de la jertfa eroilor români pentru libertatea și reîntregirea țării, în comuna Bogdănești (protopopiatul Onești) s-au desfășurat sâmbătă, 29 iulie, și duminică, 30 iulie, o serie de evenimente spiritual-culturale.

Astfel, sâmbătă, 29 iulie, la orele 17.30, la Casa Comunei din Bogdănești s-a desfășurat simpozionul ”O sută de ani de la jertfa eroilor pentru libertate și reîntregirea țării”. În cadrul acestei manifestări, preotul Andrei Silviu Neicu a vorbit despre ”Grenadierul Constantin Mușat și cei 120 de eroi din Bogdănești”, dl. Nicolae Andrușcă, primarul localității, a prezentat ”Oituz, Bogdănești, România – sincronie și istorie”, iar preotul Ioan Bârgăoanu a făcut o rememorare a primei părți a veacului al XX-lea, vorbind despre apariția publicației ”Duminica poporului”. Totodată, cu acest prilej, a fost lansat și volumul ”Poeme”, semnat de ÎPS Arhiepiscop Ioachim, carte ce cuprinde inclusiv versuri dedicate eroilor căzuți în Primul Război Mondial pe Valea Oituzului. La acest moment au luat parte și reprezentanți ai autorităților locale din Genlis (Franța), localitate înfrățită cu comuna Bogdănești.  ”În cadrul simpozionului au fost aduse mărturii sugestive din acea perioadă, au avut loc prezentări de carte și documentare. Totodată s-a evidențiat simbolistica monumentelor închinate eroilor și au fost susținute alocuțiuni. Ca moment aparte amintim ideea înfrățirii eroilor francezi și români care s-au jertfit pentru libertatea României, având în vedere buna colaborare și înfrățire dintre Comuna Bogdănești și Comuna Genlis din Franța. În finalul întrunirii s-au oferit diplome de excelență pentru implicarea și participarea la ceremonialul militar și religios, momente ce au marcat într-un mod solemn împlinirea a 100 de ani de la luptele ce s-au dat pe Valea Oituzului în timpul Războiului de Reîntregire”, a explicat preotul protopop Ioan Bârgăoanu.

Duminică, 31 iulie, manifestările de la Bogdănești prilejuite de comemorarea a 100 de ani de la jertfa eroilor pentru libertatea și reîntregirea țării au continuat cu Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de un sobor de preoți din Protopopiatul Onești. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit Paraclisul ”Adormirea Maicii Domnului” din Bogdănești, lăcaș de cult înălțat în apropierea Bisericii ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. ”Piatra de temelie a fost pusă în anul 2008, imediat după resfințirea bisericii. Lucrarea a fost posibilă datorită implicării credincioșilor din parohie, fiind susținuți în demersurile noastre și de Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Local Bogdănești”, a explicat preotul paroh Ioan Apetrei.

După cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a târnosit monumentul ridicat în cinstea eroilor de la Oituz 1916-1918, după care a săvârșit o slujbă de pomenire pentru toți cei care și-au dat viața pentru libertatea și reîntregirea țării. Apoi, în atmosfera solemnă și sacră a momentului de reculegere, în prezența a numeroși credincioși, tineri și vârstnici, reprezentanții Bisericii, ai autorităților centrale, județene și locale au depus coroane de flori. 

(Pr. Constantin Gherasim)