Ceea ce au simţit apostolii, noi trăim şi experimentăm prin credinţă

29 Decembrie 2013

Astăzi, 29 decembrie, în ultima duminică a anului 2013, Preasfinţitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Roman.

A oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoţi şi diaconi, aducând mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite şi subliniind, încă o dată, importanţa omagierii a 1700 de ani de libertate de manifestare a credinţei promulgată prin Edictul din 313 de la Mediolanum, de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare.

În cuvântul de învăţătură, rostit după citirea textului Sfintei Evanghelii, Preasfinţia Sa a făcut referire la Sărbătoarea Naşterii Domnului: „Suntem chemaţi să recunoaştem pe Pruncul Iisus că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut în timp din Fecioara Maria şi, din veşnicie, din Dumnezeu Tatăl. Sunt Taine nepătrunse, neînţelese de mintea noastră limitată. Dacă Dumnezeu ar fi aşezat în definiţii ale minţii noastre, ar însemna că nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, ci ne minţim, asemănându-ne îngerului căzut, Lucifer, care a îndrăznit, prin mândrie, să se considere ca Dumnezeu. Motivul Întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost acela de a ne ridica pe noi la starea de fii ai lui Dumnezeu prin har. Evenimentele pe care le retrăim în perioada Crăciunului, ne aduc în faţa Pruncului Hristos, Dumnezeu făcut om, la Peştera sărăcăcioasă a Betleemului. Suntem chemaţi să fim ucenici ai apostolilor, să mărturisim ceea ce aceştia au experiat prin vedere şi ascultare, stând alături de Mântuitorul Hristos. Ceea ce au simţit ei, noi trăim şi experimentăm prin credinţă. Aceasta este cunoaşterea lui Dumnezeu. Prin aceasta ne facem părtaşi la viaţa lui Hristos, în Biserica Sa.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop a adus gânduri de mulţumire şi recunoştinţă Preacucernicului Părinte Remus Scântee, pentru frumoasa activitate desfăşurată la această parohie timp de 33 de ani, care „ ajuns la vremea pensionării, considerăm că va fi un adevărat avva, părinte duhovnicesc, pentru fiii spirituali ai bisericii” a spus ierarhul.

De asemenea, a adus mulţumire Preacucernicului Părinte Eugen Gorbănescu pentru modul în care a ştiut să colaboreze şi să slujească la această biserică şi l-a prezentat pe noul paroh, Părintele Valentin Băltoi, căruia i-a încredinţat activitatea administrativă, pastoral-misionară şi gospodărească a acestei parohii, dar şi înalta responsabilitate de Consilier cultural la Centrul eparhial, începând cu 01 noiembrie a.c.

Noul părinte paroh a mulţumit ierarhului pentru dragostea manifestată de a fi prezent în această duminică la Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Roman şi pentru responsabilităţile încredinţate, mărturisind că va încerca să împlinească, prin râvnă şi devotament, slujirea la care a fost chemat din milostivirea lui Dumnezeu.