Catedrala "Pogorârea Sf. Duh", Municipiul Onești

Istoric

Din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu Tatăl în anul 1989 decembrie 22 poporul român din nou a primit binecuvântarea de a fi un popor care să se bucure de libertate deplină prin încetarea regimurilor totalitare.

Cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos în ziua de 2 iunie 1990, la ziua Cicizecimii, s-a sfinţit locul de către Prea Sfinţitul Episcop Eftimie al Romanului şi Huşilor, unde apoi au început lucrările construirii unei măreţe catedrale pe Valea Trotuşului.

Timp de câteva luni s-a căutat mai întâi un arhitect, apoi s-au vizitat şi analizat mai multe catedrale româneşti. În cele din urmă domnul arhitect Anghel Doru şi Dl. Proiectant ing. Armeanu Paul din Bacău în consultare cu Ps. Arhiereu Ioachim Vasluianul ne-am oprit la varianta ce o construim.

Catedrala este structurată pe mai multe nivele asfel:
- Cota -4,50 – subsolul catedralei II, adăpost A.L.A. cu tunele de evacuare;
- Cota ±0,00 – parterul aflat la 1,75 peste nivelul terenului cuprinde: naos, pronaos şi altar;
- Cota +5,50 – etaj , construită peste zona de intrare în legătură (balcoane) cu cele două scări aflate în cele 4 turnuri; etaj peste cele două abside, acestea fiind structurate în final în sistem gladene;
- Cota +9,00 m - etaj aflat peste zona de intrare, etaj în care va funcţiona corul catedralei.

Tot la cota +5,50m se află un balcon care coperă zona de intrare din care se va putea oficia slujbe la anumite duminici, sărbători şi aniversări.

Catedrala “Pogorârea Duhului Sfânt” are ca garant următoarele dimensiuni:
- Lungimea ( în care se cuprinde altarul şi zona de intrare ) = 52,10m
- Lăţimea ( care cuprinde absidele ) = 36,20m ; în zona de intrare = 16,00 m
- Înălţimea construcţiei va fi în turla centrală = 48,00 m.

Din punct de vedere arhitectural, construcţia este intersecţia a doi cilindri, peste care se ridică turla centrală, însoţită de alte patru turle mai mici. În cele patru turle mici se află: scări pentru evacuarea credincioşilor; în cele două turle din faţă sunt amlasate cele cinci clopote; în cele două turle din spre altar sunt posibilităţi de a privi panorama oraşului Oneşti.

Catedrala păstrază întru tot arhitectura specifică marelor catedrale ortodoxe cu unele adausuri ce se impun şi pentru perioada în care ne aflăm.

Din punct de vedere al finisajelor, catedrala va fi dotată cu:
- pardoseala din marmură;
- pereţii din beton armat dublat cu zidărie, pentru a face posibilă executarea atât a mozaicului cât şi a frescelor;
- tâmplăria exterioară va fi realizată din termopan;
- tămplătria interioară va fi realizată din lemn de stejar.

La exterior faţada va fi realizată din:
- la lului, placaj cu piatră de Slănic;
- ancadramentele, funia de la nivelul 9,0 m vor fi din acelaşi material;
- ocniţele practicate pe faţadă vor fi din mozaicuri.

Învelitoarea se va executa din tablă, ceva specific culorii ce se impune din arhitectură catedralei mai precis aurie.

Toate celelalte dotări se vor face conform cerinţelor de înaltă ţinută fiind singura de pe Valea Trotuşului, a Tazlăului , a Caşinului şi a Oituzului.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin strădaniile slujitorilor bisericii Sf. Nicolae: Pr. Ursache Gheorghe, Pr. Gâdiceanu Dumitru cu implicarea şi răspuderea directă a Pr. Constantin Alupei, Pr. Curcuţă Ştefan, a consilierilor şi prin contribuţia enoriaşilor, a unor instituţii şi a multor donaţii generoase în anul 1991 octombrie 21 s-a turnat fundaţia de către S.C. Tehnocin S.A. din Onesti.

Din anul 1997 catedrala a devenit unitate parohială cuprinzând străzile ce alcătuiesc partea de sus a oaşului cu un număr egal de familii ca şi pentru parohia Sf. Nicolae şi Sf. Împăraţi Constantin şi Elena având paroh pe Pr. Constantin Alupei şi Pr. Cărăuşu Iulian.

În anul 2001 s-a încheiat un protocol cu primăria Municipiului Oneşti şi domnul primar Emil Lemnaru penru finantarea continuării lucrărilor ce ajunseseră la cota + 5,50 m şi s-a angajat o nouă firmă de construcţii – S.C. ALCONEP din Tg. Ocna.

Prin dragostea şi dărnicia familiei Emil Drăgan în anul 2006 pe 19 mai, în Austria la Innsbruck, s-au turnat clopotele caredralei în număr de 5 ce însumează 6 tone.

În anul 2008, an aniversar pentru Episcopia Romanulu, construcţia catedralei a ajuns în faza de a fi terminate cele 4 turle şi la cota de + 22,0 m la turla centrală în nădejdea de a fi terminată în acest context sărbătoresc.

Acum, după 18 ani, catedrala oneşteană am putea spune că îşi are istoricul ei, scurt dar bogat în multe evenimente şi activităţi misionar - pastorale, administrativ – gospodăreşti şi social - filantropice.

În anul 1998 s-au încheiat prima parte a lucrărilor, terminându-se astfel un prim lăcaş închinat „Izvorului Tămăduirii” de la – 4,5 m şi s-a sfinţit turnarea planşeului la cota „0”, de către Prea Sfinţitul Episcop Ioan al Harghitei şi Covasnei.

În data de 19 august 1999 Prea Sfinţitul Episcop Eftimie, cu ocazia înfiinţării şi a sfinţirii sediului protopopiatului Oneşti, a oficiat prima liturghie arhierească hirotonind în diacon pe tânărul licenţiat Justinian C. Alupei şi hirotesind protopop pe pr. Constantin Alupei în prezenţa tuturor membrilor adunării eparhiale, a preoţilor Protoieriei Oneşti şi a unui număr mare de credincioşi.

Prin venirea Prea Sfinţitului Arhiereu Dr. Ioachim Băcăuanul s-a dinamizat şi mai mult activităţile misionare, pastorale, culturale dar şi gospodăreşti prin continuarea lucrărilor de construcţie a bisericilor în toată eparhia, dar în mod special a marilor catedrale.

În anul 2003 s-a adăugat soborului preoţilor catedralei şi preotul Albu Sebastian şi totodată s-a luat ca filie Biserica din Borzeşti.

În anul 2004 - „An Ştefanian” - Catedrala s-a bucurat şi a primit personaltăţile oficiale ale B.O.R. , reprezentanţii statului şi diferiţi invitaţi - oameni de cultură a ţării noastre.

Catedrala deţine şi obiecte de cult de valoare artistică şi metale preţioase cum ar fi: chivot de argint aurit, sfinte vase, evanghelie, trusă de botez, un veşmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, donat de Prea

Fericitul Părinte Patriarh Daniel, care în mai multe rânduri a vizitat lucrările de construire a catedralei.

De asemenea mai deține un apartament cu două camere donaţia familiei Chebac Constantin şi Maria cu fiul lor Mihai din America; un sediu administrativ ce se compune din opt încăperi, donaţie a domnului Budeanu

Ovidiu din Bacău, precum şi o suprafaţă de teren din preajma catedralei.

În acest an solemn pentru Eparhia noastră rugăm fierbinte pe Dumnezeu Atotputernicul să binecuvânteze strădania noastră, pentru ca lucrările ce urmează a fi efectuate de acum înainte să aibă spor şi încununarea pe care o aşteptăm cu toţii.

PREOȚI SLUJITORI:
Preot paroh - Constantin Alupei
Preot slujitor - Iulian Cărăușu
Preot slujitor - Sebastian Albu
Preot slujitor - Justinian Alupei