Binecuvântați fie apărătorii țării și ai credinței strămoșești

Ziua Armatei Române este o sărbătoare națională consemnată cu onoare în cartea faptelor care au ctitorit istoria neamului românesc, o zi a sentimentelor înălțătoare care ne fac să simțim plenar și să fim mândri de numele pe care-l purtăm, de țara în care trăim, de tricolorul pe care-l purtăm în mâini și în inimă.

Prin solemnităţile militare şi religioase din această zi, noi comemorăm pe cei ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea şi spiritualitatea neamului nostru, comemorăm pe eroii poporului român și simţim că amintirea lor este încă vie în inimile noastre. Pentru faptele lor extraordinare, ei rămân nemuritori în conștiința neamului, numele lor fiind așezate de Biserică alături de cele ale martirilor, apărători ai dreptei credinţe. Cinstindu-le memoria, facem dovada că prețuim jertfa lor supremă, idealurile pentru care au luptat și pe care le-au lăsat în grija fraților de arme ce astăzi garantează liniștea și siguranța noastră. Călăuzită de Maica Domnului, de Sfântul Gheorghe și de Sfântul Ilie, armata română și-a arătat geniul și curajul pe câmpul de luptă apărând valorile fundamentale care au structurat identitatea acestui popor binecuvântat de Dumnezeu. Ocrotiți de sfinți, soldații români au luptat cu conștiința că sacrificial lor a avut un sens mântuitor, fiind primit ca ofrandă de Dumnezeu, Cel care fericește pe făcătorii de pace, care apără popoarele și inspiră pe conducătorii lor.

Timpurile actuale, umbrite de conflictele militare de la granița României, ne vorbesc despre importanța pe care au avut-o în momentele critice ale istoriei și continuă să o aibă bravii ostași ai României. Curajul lor și spiritul de sacrificiu, pe care poeții le-au așezat în memorabile versuri, sunt pentru noi garanția că românitatea va continua să dăinuiască și că acest popor își va păstra numele și valorile. Astăzi, mai mult decât oricând, simțim fragilitatea vieții și a integrității tratatelor, nesiguranța, teama pentru viitorul a ceea ce iubim și respectăm mai mult, pentru ceea ce ne dorim să devenim ca neam. Astăzi, pacea nu mai este o stare de fapt, firească pentru omul contemporan, ci un ideal greu de atins sau de menținut. Acesta este contextul socio-politic în care constientizăm valoarea pe care nădejdea în Dumnezeu și încrederea în puterea de apărare a armatei o au pentru noi. Memoria faptelor soldatului român va rămâne nealterată în conștiința noastră, motivându-ne să înțelegem că pacea nu se câștigă doar cu arma în mâini, ci mai ales cu gândul înălțat la Dumnezeu. Calendarul este plin de sfinți militari nu pentru că au uimit lumea prin iscusința lor în mânuirea armelor, ci pentru că au înțeles că în războiul nevăzut, singurul care contează cu adevărat, lupta omului este cu propriile patimi care îl pot despărți de iubirea vesnică a lui Dumnezeu. Reușind să fim biruitori în acest război, cu siguranță nu vor mai exista niciodată motive să fim angajați la vreo confruntare armată.

Acesta este motivul pentru care Biserica și Armata, cu prilejul fiecărei manifestări sau ceremonial, aduc în actualitate amintirea înaintașilor și arată că misiunea lor astazi are ca fundament exemplul nemuritoarelor fapte care au apărat ființa neamului românesc și că asigură continuitatea împlinirii idealurilor pentru care spiritele puternice ale acestei națiuni au sacrificat ceea ce au avut mai de preț.

Ne înclinăm fruntea în fața măreției și curajului soldatului român și păstrăm în amintire faptele nemuritoare care au construit această țară în care respirăm aerul libertății și demnității naționale.

Avem nadejde că și soldatul român de astăzi, urmând exemplul înaintașilor săi, frați de arme, va apăra cu onoare și curaj demnitatea și integritatea țării, purtând în inimă valorile care au constituit peste timp identitatea neamului românesc.

Ziua Armatei Române să fie pentru noi prilej de cinstire a eroilor, zi de pomenire a tuturor martirilor ce şi-au încununat lupta cu laurii biruinţei neamului şi ai credinţei strămoşeşti luptând cu răul prezent în lume sub orice formă.

În această zi de sărbătoare felicităm şi binecuvântăm pe toţi ofiţerii, cadrele militare, soldaţii și ostenitorii ce sprijină această instituție emblematică pentru neamul românesc, dorindu-le tuturor multă sănătate şi ajutor în împlinirea misiunilor încredinţate lor spre ocrotirea țării și a neamului!

 

 

IOACHIM,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului