Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” vă invită la cinstirea sfântului ei ocrotitor

28 Iunie 2018

Din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, anul acesta, în perioada 1-2 iulie, vom întâmpina cu bucurie, marea zi a hramului închinat Sfântului Ștefan, Domn al Moldovei și Apărător al dreptei credințe strămoșești. Strigătul său peste veacuri pentru apărarea credinței și păstrarea țării neîmpărțite, a păstrat în mintea și inima românului dorința de unitate și tradiție, de readucere aminte a tot ce înseamnă glie, neam și țară.

Cu aceste gânduri dorim să purcedem la drum și să strigăm și noi cu putere: „Trăiască Măria sa, Ștefan!”, trăiască în sufletul nostru și-n fapta noastră. Alături de preoții invitați întâmpinăm și noi prin rugăciune și priveghere, acatistul Sf. Ștefan și citirea Psaltirii, rugăciuni făptuite în ziua ce precedă sărbătoarea Sf. Ștefan cel Mare- 1 iulie,  pentru ca în ziua hramului – 2 iulie, să participăm cu mic, cu mare, la slujba Sfintei Liturghii, a pomenirii ctitorilor Așezământul social – filantropic de la Hârja, ocrotit de Ștefan Vodă al Moldovei și a pomenirii făuritorilor Marii Uniri. Vom aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra viețuitorilor, ostenitorilor și binefăcătorilor Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel  Mare – Hârja” și a întregului Complex social – filantropic pus sub ocrotirea Binecredinciosului Voievod, încă din anul 2006.

Momentele artistice vor fi susținute de copiii Centrului de zi „Sf. Dionisie Exiguul- Hârja”, momente ce vor urma sfintelor slujbe, aflate toate sub oblăduirea părintelui Ilarion Mâță, Președintele Asociației  de la Hârja.

Așezământul social – filantropic  „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” de la Hârja a fost înființat în luna mai 2006, Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice aparținând Parohiei Hârja, fiind inaugurat de către IPS Ioachim.  Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a fost generată la propunerea Părintelui Arhiepiscop Ioachim, începând cu luna iunie 2012, având scopul dinamizării lucrării social – filantropice, cultural – educaționale și administrativ - gospodărești a ceea ce exista încă din anul 2006, la Hârja. Așadar, începând cu anul 2012, au fost înființate cu binecuvântarea și sprijinul  Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului: 5 Centre de creație, artă și tradiție populară (pentru 350 de elevi); 3 Centre de Tineret și Voluntariat (participă anual la activitățile de la Hârja 450 de elevi voluntari și 150 de cadre didactice de la trei colegii din Municipiul Onești) și 2 Centre de zi pentru copiii ce provin din familii defavorizate și cu risc de abandon școlar (pentru 40 de elevi de gimnaziu), toate acestea în parteneriat cu mai multe instituții de învățământ gimnazial și liceal.    

Totodată, la Hârja au fost înființate mai multe servicii sociale, culturale și de economie socială, precum: un nou centru rezidențial licențiat pentru persoane vârstnice, pentru 65 de beneficiari (la care se adaugă cei  36 din centrul deja existent); un serviciu licențiat de îngrijire la domiciliu pentru 20 de persoane vârstnice; un nou centru de zi licențiat pentru 20 de copii aflați în situații de risc; un Centru de excelență în  dezvoltarea resurselor intelectuale și culturale - CEDRIC (pentru 30 de tineri cu preocupări culturale deosebite);  Trupa de teatru „Micul prinț” (compusă din 25 de tineri) și o formație vocal – instrumentală formată din copii și vârstnici (20 de persoane).  La acestea, pentru sustenabilitatea și autofinanțarea serviciilor menționate mai sus, au fost  generate mai multe ateliere și activități de economie socială la care au fost recrutate  persoane vulnerabile, tineri cu anumite deficiențe și șomeri: fermă de animale, seră de legume, brutărie și patiserie socială, confecții și broderie tradițională, servicii complete de pomenire pentru cei adormiți, ateliere de pictură, sculptură, olărit, pirogravură, lumânări decorative și o Clinică medicală de recuperare Neuromotorie, prin cabinetele de Kinetoterapie și Fizioterapie.