Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” va implementa proiectul comunitar „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei de COVID-19”

25 Septembrie 2020

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a devenit partener al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care va pune în practică proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei de COVID-19”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, cod Mysmis: 137872.

 

În contextul implementării proiectului prezentat anterior, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început procesul de selecție a partenerilor care să pună în practică acest demers, partenerii eligibili cooptați fiind formele independente de exercitare a profesiei de asistent social, furnizori de servicii sociale acreditați și unități administrative teritoriale cu SPAS acreditat - prioritar mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități izolate la domiciliu sau cu risc de restricții și dificultăți de deplasare.

Obiectivele specifice au în vedere:

  1. Creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și excluziune socială pentru minim 100.000 persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, în contextul pandemiei COVID-19;
  2. Creșterea capacității a minim 1000 de autorități publice de a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19.

În urma depunderii documentelor necesare, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a fost aleasă ca partener în implementarea proiectului pe raza UAT-urilor Dofteana și Bîrsănești.

Cei 2 asistenți sociali ai asociației implicați în proiect vor oferi sprijin material, social și moral pentru un număr de 200 de persoane vârstnice sau cu dizabilități din comunele Dofteana și Bîrsănești, unde s-a primit acordul primăriei.

Cele 200 de persoane asistate de asociație vor primi produse dezinfectante și materiale de protecție, atât de necesare în contextul pandemiei.

Pe lângă acest ajutor, la nivelul proiectului se va crea o rețea de sprijin pentru persoanele vulnerabile, la care acestea vor putea apela în caz de nevoie.

(Georgiana Iojă - Asistent social, Hârja)