Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Hârja – model de bune practici și soluții inovatoare

Miercuri, 26 iunie 2024, în Ciucsîngeorgiu, Harghita, a fost organizat „Târgul de Asistență Socială Harghita”, în cadrul proiectului „Forța de muncă din serviciile sociale care sprijină extinderea pachetului minim de servicii pentru copii” implementat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România cu sprijinul UNICEF România.

La această întrunire, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, Hârja, a fost invitată pentru a împărtăși participanților la Târgul de Asistență Socială din modelele de bune practici, soluțiile inovatoare și serviciile integrate de asistență socială pe care asociația le dezvoltă în cadrul serviciilor sociale licențiate (Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice, Serviciul de Îngrijire la Domiciliu, Centrul de Zi, Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru Copii și Tineri cu Dizabilități și, nu în ultimul rând, Centrele de excelență și voluntariat) din cadrul asociației.

Proiectul „Forța de muncă din serviciile sociale care sprijină extinderea pachetului minim de servicii pentru copii” implementat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România cu sprijinul UNICEF România se derulează în toate județele țării în perioada aprilie 2023 - decembrie 2024.

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta proiectul aflat în implementare în Harghita, modificările legislative în domeniul asistenței sociale, prezentarea de modele de bune practici, rolul asistentului social în comunitățile din mediul rural, coeziune și unitate în asistența socială. De asemenea, s-a discutat despre Pachetul Minim de Servicii, necesitatea de a angaja asistenți sociali în mediul rural și de a dezvolta servicii sociale la nivel local.

Întâlnirea a fost deosebit de activă, toți cei prezenți recunoscând nevoia înființării serviciilor sociale integrate la nivel comunitar, conștientizarea, educarea și informarea privind consolidarea forței de muncă din serviciile sociale din mediul rural, conlucrarea în vederea implementării pachetului minim de servicii (incluzând sprijin pentru identificarea nevoilor locale, dezvoltarea serviciilor comunitare integrate și creșterea capacității profesioniștilor din mediul rural).

Mulți dintre asistenții sociali prezenți, angajați ai UAT-urilor din Harghita, au subliniat importanța schimbului de idei, împărtășirea experienței, a bunelor practici și succeselor obținute de către Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja și au subliniat importanța colaborării cu această instituție model în servicii sociale.

(Bianca Negoiță)