Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, membru fondator al CERT

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Asociatia “Sf. Voievod Stefan cel Mare - Harja”,  alaturi de alte instituții publice și ONG-uri, a participat sâmbătă, 28 noiembrie 2015,  la Conferința de constituire a reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli, în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

 

Evenimentul  a avut loc la Centrul de Resurse pentru Tineret, oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi a fost planificat de tipul masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei CERT (şcoli pilot, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.) din care face parte și Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”.

Programul are ca obiectiv principal dezvoltarea generală a sectorului ONG în România, dezvoltarea de rețele și coaliții eficace dar și consolidarea bazei de membri /voluntari și creșterea participării membrilor în activitațile ONG-urilor.

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este menit a fi începutul unor acțiuni de educare, consiliere, orientare și creștere a gradului de implicare a tinerilor din comunitate în activitățile de voluntariat, în dezvoltarea atitudinilor prosociale și a competențelor civice dar și pentru a realiza coeziune la nivelul comunității locale prin implicarea generației tinere.

În cadrul evenimentului au fost prezentate viziunea, misiunea, valorile şi obiectivele reţelei CERT, importanţa şi beneficiile lucrului în reţea, s-a realizat analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitǎţi, amenintǎri) – instrument de analizǎ a potenţialului reţelei CERT de a se dezvolta durabil la nivel regional, naţional şi internaţional; Formarea în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor din şcoli; Practica în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor; Promovarea voluntariatului în şcoli şi a cetǎţeniei active în comunitate.

Membrii fondatori ai acestei structuri  de voluntariat sunt acele instituții care deja desfășoară activități de tineret și voluntariat, asociația de la Hârja având aceste preocupări încă din anul 2009. Arhiepiscopia noastră a înțeles nevoia stringentă de a implica și responsabiliza tinerii în viața Bisericii și a comunității din care fac parte, cât și aportul major de capital uman pe care ei îl aduc la buna desfășurare a serviciilor sociale ce aparțin eparhiei noastre. Tinerii voluntari sunt de un real folos întregii noastre activități sociale și gospodărești. Până în momentul de față asociația noastră a primit ca voluntari un număr de peste 1500 elevi de la cele trei Centre de tineret și voluntariat ale asociației noastre în parteneriat cu trei colegii din Onești: „Dimitrie Cantemir”, „Grigore Moisil” și „Gheorghe Asachi”. Toți voluntarii sunt apreciați și răsplăți de asociația noastră la sfârșitul stagiuliu de practică sau a perioadei de voluntariat, prin certificatele de voluntariat care le sunt eliberate și pe care le întrebuințează în mod special la admiterea în mediul universitar sau la concursurile de angajare la un nou loc de muncă, a afirmat pr. Ilarion Mâță, președintele Asociației ”Sf.Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”.