Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” lansează proiectul cultural „Tânărul poet și poezia - creație, revelație și tradiție a neamului românesc”

În contextul zilei internaționale a poeziei (21 martie), Asociația „ Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” și-a propus să nu rămână indiferentă față de poezie și de creația literară, încurajând pe tinerii sensibili și iubitori de poezie, oferindu-le ocazia deschiderii lor, dezvăluirea cunoștințelor, a sentimentelor ce-i mână spre transcendent și legătura lor cu înaintașii acestui neam.

Argument:

„Poezia este o creație ritmică a frumuseții în cuvinte” (Edgar Allan Poe)

„Poezia este un fel de muzică, trebuie să o asculți ca să o înțelegi” (Voltaire)

I. În ce constă proiectul?

Proiectul constă în compunerea de poezii pentru ciclul primar și gimnazial, respectând cele trei secțiuni de creație:

a. pastel

b. poezie istorică (cu referire la Centenarul Marii Uniri)

c. poezie creștină

 

II. Cui se adreseză?

Tuturor elevilor din ciclul primar și gimnazial de la școlile gimnaziale din Municipiul Onești, dar și din celelalte orașe ale eparhiei, care vor primi informația prin intermediul reprezentantului școlii cât și altor elevi  interesați (clasele 0 – 8) care se pot înscrie prin intermediul internetului, la adresa parohiaharja@yahoo.com. În conținutul mesajului primit de la solicitant, va fi scris numele și prenumele elevului, domiciliul, categoria (primar / gimnazial) și secțiunea (pastel, poezie istorică sau poezie creștină). Este necesară mențiunea reprezentantului sau a tutorelui elevului (Nume, prenume și gradul de rudenie și numărul de telefon). Înscrierea va fi confirmată de organizatori tot prin e-mail.

III. Etapele desfășurării concursului:

 1. 12 martie:  informarea cadrelor didactice și a elevilor.
 2. 13-16 martie: perioada de compunere.
 3. 16 martie trimiterea prin corespondență a celor 20 de poezii ( 10 poezii pentru ciclul gimnazial și 10 pentru ciclul primar), selectate mai întâi la nivelul fiecărei Unități de învățământ din Onești sau pe e-mail, la adresa parohiaharja@yahoo.com
 4. 19 – 20 martie: selectarea celor mai frumoase creații de poezie de către o comisie de jurizare, compusă din trei membri pentru fiecare secțiune, după cum urmează: un reprezentant al asociației organizatoare, un cadru didactic și un elev de liceu dintre tinerii voluntari ai asociației noastre în parteneriat cu Colegiul „Grigore  Moisil” din Municipiul Onești și „Dimitrie Cantemir” Municipiul Onești.
 5. 21 martie 2018, Ziua internațională a poeziei: premierei celor mai reușite creații artistice.

 

IV. Responsabilități din partea organizatorului: „Asociația sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”:

 1. Va organiza criteriile de selecție, transportul elevilor pe data de 21 martie a elevilor finaliști selectați pentru premiere, ce vor fi anunțați în prealabil, prin email în data de 20 martie.
 2. Va suporta costurile premiilor celor trei secțiuni și oferirea de diplome de excelență „ Tânărul poet și poezia- creație, revelație și tradiție a neamului nostru” oferite pentru cele mai bune creații, dar și diplome de participare pentru fiecare elev înscris la acest concurs.

V. Responsabilitatea Școlii partenere:

 1. Va selecta în mod obiectiv cele mai bune creații – 10 poezii pentru ciclul gimnazial și 10 poezii pentru ciclul primar, pentru toate cele trei secțiuni de creație
 2. Va selecta un cadru didactic pentru a juriza poeziile la nivel de Unitate de învățământ
 3. Va trimite pe data de 16 martie prin corespondență poeziile selectate la adresa Asociației Filantropice din Hârja
 4. Va facilita, în acord cu Asociația, participarea cadrului didactic și a elevilor nominalizați pentru premierea celor mai frumoase creații din data de 21 martie.

 

VI. Premiile oferite tinerilor poeți sunt următoarele:

 • Diploma de excelență „Tănărul poet și poezia – mijloc de creație, revelație și tradiție a neamului nostru”;
 • Pachet cu cărți de poezie și rechizite necesare actului educațional;
 • Premii în bani pentru cele două categorii, primar și gimazial, la toate cele trei secțiuni: pastel, poezie istorică și poezie creștină (vor fi în total 18 premii).
 1. Premiul I- 200 lei: pentru cele 3 secțiuni, la ciclul gimnazial, cât și la ciclul primar (în total 6 premii);
 2. Premiul II- 100 lei: pentru cele 3 secțiuni, la ciclul gimnazial, cât și la ciclul primar (în total 6 premii);
 3. Premiul III – 50 lei: pentru cele 3 secțiuni, la ciclul gimnazial, cât și la ciclul primar (în total 6 premii).

N.B. Deoarece este un concurs care formeză tinerii poeți pentru o viața bazată pe moralitate, cinste și respect față de valorile autentice, toți elevii, părinții (reprezentanții legali) și cadrele didactice, sunt rugate să promoveze originalitatea și creația proprie, nefiind acceptată plagierea sau compoziția altor persoane decât cele participante la acest concurs.

Organizatorii și juriul format pentru acest concurs își rezervă dreptul de a selecta cele mai originale și nobile creații poetice.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la numarul de telefon 0745462605 (Florentina Ion - pedagog social) sau pe email: parohiaharja@yahoo.com

Vă așteptăm cu mare interes să vă alăturați proiectului nostru!

(Pr. Ilarion Mâță – Președinte al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”)