Armata română are menirea de a asigura continuitatea idealurilor naționale

Ziua Armatei Române este o sărbătoare națională solemnă, consemnată cu onoare în cronica evenimentelor care au dat sens parcursului istoriei neamului românesc, un moment de reflecție care ne umple de emoții înălțătoare și ne face să fim mândri de identitatea noastră națională.

Prin ceremoniile militare și religioase desfășurate în această zi, noi comemorăm sacrificiul celor care și-au dedicat viața integrității, demnității, identității și spiritualității neamului nostru. Ne amintim astăzi cu recunoștință de eroii poporului român și ne dorim ca înălțimea curajului lor să renască și în inimile noastre. Prin faptele lor de excepție, acești eroi au devenit nemuritori în conștiința tuturor generațiilor de români, iar Biserica i-a așezat alături de martirii acestei națiuni creștine și mărturisitoare. Omagierea sacrificiului lor demonstrează respectul pe care îl purtăm în inimi față de sacrificiul suprem și idealurile pentru care au luptat, și pe care le-au lăsat moștenire camarazilor de arme care, astăzi, asigură liniștea și securitatea granițelor acestui pământ binecuvântat de Dumnezeu.

Călăuzită de sfinții militari, armata română și-a arătat curajul și geniul pe câmpul de luptă, apărând valorile fundamentale care ne-au definit identitatea națională și spirituală între marile națiuni ale lumii, iar bravii soldații români au luptat cu convingerea că sacrificiul lor are un sens mântuitor și este primit de Dumnezeu, Cel care binecuvântează sufletele celor care luptă pentru  concordie, toleranță și bunătate.

În contextul mondial actual, marcat de conflictele militare de la frontierele României și din Orientul Mijlociu, recunoaștem importanța pe care o are armata și soldatul român în asigurarea integrității granițelor țării și a siguranței cetățenilor acestei țări. Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem conștienți de fragilitatea vieții și a tratatelor bilaterale internaționale, iar frica și incertitudinea pentru viitorul a ceea ce iubesc și respectă sunt prezente în inimile tuturor oamenilor. În aceste vremuri, pacea este un ideal greu de atins și de menținut, de aceea, doar nădejdea în Dumnezeu și încrederea în capacitatea și înțelepciunea elitei armatei române de a ne apăra rămân singura opțiune în viitorul apropiat.

Memoria faptelor eroilor români va rămâne vie în conștiința noastră, motivându-ne să înțelegem că pacea nu se câștigă doar cu armele, ci mai ales cu gândul la Dumnezeu. Calendarul este plin de sfinți militari, nu pentru că au excelat în arta războiului, ci pentru că au înțeles că adevărata luptă a omului este împotriva propriilor patimi care pot să-l despartă de iubirea eternă a lui Dumnezeu și să-l înstrăineze de propria sa vocație. De aceea, Biserica și Armata, în fiecare ceremonie sau eveniment, aduc în prim plan memoria soldatului român pătruns de credința în Dumnezeu și arată că misiunea armatei române astăzi se bazează pe exemplul acelor fapte nemuritoare care au apărat neamul și credința strămoșească, și asigură continuitatea idealurilor pentru care martirii români au făcut cele mai mari sacrificii.

Ne înclinăm cu recunoștință în fața măreției și curajului soldaților români și păstrăm vii în amintire faptele care au construit această țară care ne oferă libertate, demnitate și siguranță. Avem încredere că soldații români de astăzi, urmând exemplul înaintașilor lor, vor apăra cu onoare și curaj demnitatea și integritatea țării noastre, purtând cu mândrie valorile care definesc identitatea neamului român, pentru că ei sunt fiii României binecuvântați, ocrotiți și călăuziți de Dumnezeu.

Stimați soldați,

Ziua Armatei Române să fie pentru noi prilej de cinstire a eroilor, zi de pomenire a tuturor martirilor ce şi-au încununat lupta cu laurii biruinței neamului şi ai credinței strămoşeşti luptând cu răul prezent în lume sub orice formă.

În această zi de sărbătoare, felicităm și binecuvântăm pe toți ofițerii, cadrele militare, soldații și pe cei care servesc în armata română, această instituție emblematică pentru neamul nostru. Le dorim tuturor multă sănătate și succes în îndeplinirea misiunilor care le sunt încredințate, pentru apărarea țării și a neamului românesc!

Dumnezeu să binecuvinteze și să ocrotească armata română!