Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sprijină persoanele vulnerabile în contextul pandemiei cu noul coronavirus (COVID – 19)

La propunerea și sub directa coordonarea a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a fost elaborat și aprobat astăzi, 17.03.2020, în Permanența Centrului eparhial de la Roman, Proiectul  social – filantropic și medical în contextul  pandemiei cu noul coronavirus (COVID – 19), intitulat „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți!”.

În contextul pandemiei cu noul coronavirus (COVID – 19) și  a instituirii stării de urgență națională de către Președintele României (conform Monitorul Oficial nr. 212 / 16.03.2020), ONG-urile eparhiale, protopopiatele și unitățile de cult din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului vor susține persoanele vulnerabile de pe cuprinsul eparhiei, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile.

Toate persoanele interesate să susțină acest demers, cât și cele vulnerabile, aflate în situație de criză, pot apela la numărul unic de urgență 0749666581 și la adresa de email voluntariarb@gmail.com.

 

Proiectul vine în întâmpinarea tuturor persoanelor vulnerabile din comunitățile Eparhiei Romanului și Bacăului, persoanele vârstnice, mămicile singure cu mai mulți copii, femeile însărcinate, familiile numeroase cu posibilități materiale reduse și alte persoane vulnerabile sau persoanele carantinate, care necesită un sprijin imediat în urma răspândirii pandemiei cu noul coronavirus (COVID - 19).

  1. Argumentele proiectului:

 

a. Argumente medicale:

            Creșterea alarmantă a numărul de persoane care sunt diagnosticate cu noul coronavirus (COVID – 19) și a credincioșilor care sunt carantinați, determină luarea unor decizii urgente de sprijin medical a tuturor persoanelor vulnerabile, mai ales a celor vârstnice. Persoanele înaintate în vârstă,  cu polipatologii dețin un cumul de boli asociate care pot provoca situații critice medicale și chiar decesul acestora.

 

b. Argumente statistic – demografice

            Conform Institutului Național de Statistică, la sfârșitul anului 2019, în România se regăseau peste 3 milioane de locuitori cu vârsta de pensionare (peste 65 de ani). În statistici, la nivel mondial, a fost identificat un procent de peste 50% a vârstnicilor decedați,  care au fost diagnosticati cu coronavirus.

 

c. Argumente sociologice:

            O problemă complexă a societății românești contemporane, aflată în proces continuu de îmbătrânire și de depopulare sau emigrare a tinerilor, este aceea a lipsei de implicare a grupei medii de vârstă (25-45 ani) în viața vârstnicilor din România.

            Acest lucru  a determinat o „abandonare” a bătrânilor la domiciliu, fie în mediul urban , fie în mediul rural. Clericii care cunosc cel mai bine acest fenemen, fiind credincioșii practicanți cei mai constanți din cadrul parohiilor, pot ajuta la susținerea lor în această perioadă.

 

2. Obiectivul general

 

Identificarea și întrajutorarea persoanelor vulnerabile, mai ales cele vârstnice, pe o perioada de cel puțin 30 de zile, în acord cu starea de urgență națională.

 

 

3. Instituțiile implicate și paşii specifici pentru îndeplinirea proiectului

 

a) ONG-urile eparhiale se vor implica în colectarea și distribuirea alimentelor neperisabile sau hrană caldă către persoanele vârstnice aflate la domiciliu și celor carantinate.

      Toate ONG-urile eparhiale și-au exprimat solidaritatea cu persoanele vulnerabile din eparhia Romanului și Bacăului, angajându-se la următoarele activități:

- colectarea de alimente la sediile sociale ale ONG-urilor eparhiale;

- identificarea persoanelor vulnerabile din comunitate, vârstnici și cei aflați în carantină;

- afișarea unui număr de telefon de contact / adresă de mail la care să poată fi contactată organizația eparhială în vederea soluționării unei situații de criză. Numărul de telefon și adresa de email pot fi regăsite pe pagina de facebook sau site-ul ONG-ului;

 - la telefonul afișat, un angajat / voluntar al ONG-ului va oferi consiliere persoanei vulnerabile;

- distribuirea de alimente neperisabile sau hrană caldă (în cazul organizațiilor care au cantină socială, în condițiile de maximă igienă);

 - efectuarea cumpărăturilor uzuale: alimente, medicamente, produse de igienă, achitarea facturilor la utilități;

- realizarea unor parteneriate cu Direcțiile de Asistență Socială a municipiilor din eparhie sau cu Serviciile Publice de Asistență Socială, în vederea identificării problemelor semnalate de persoanele vulnerabile;

 - se vor identifica parteneri (Hypermarketuri, companii, Retaileri de pe curpinsul eparhiei) care să se implice în aceste campanii umanitare;

- transportul gratuit cu ambulanța a persoanelor vârstnice de la domiciliu până la prima unitate spitalicească sau invers, în cazul în care serviciul public de ambulanță nu poate răspunde tuturor solicitărilor (serviciul de ambulanță aparține Asociației Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja);

- livrarea hranei la pachet pentru copiii proveniți din familiile dezavantajate;

- derularea unor activități online de susținere educațională, morală, psihologică și chiar spirituală a tinerilor din comunitate prin lansarea unor cluburi de carte, vizionare cu dezbateri mediate de filme istoice românești sau Pro – Viață;

- pe fiecare pagină de facebook sau site al ONG-ului se va deschide o campanie de atragere a voluntarilor, special pentru această perioadă de 30 de zile;

- fiecare ONG va oferi pe site-ul / pagina de facebook / grup de whatsapp, setul de servicii pe care le oferă în sprijinul comunității;

- susținerea bătrânilor aflați la domiciliu prin implicarea Fondului Locativ și al Asociaților de Locatari;

- Incheiere de parteneriate cu Inspectoratele de Situații de Urgență(ISU) pentru a fi înștiințati de nevoia de sprijin a persoanelor vulnerabile, în urma apelării acestora la numărul unic 112.

 

 

b) Parohiile de pe curprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului vor susține persoanele vârstnice și vulnerabile afectate de pandemie:

 - Parohiile vor forma un grup de voluntari din cel puțin 3 credincioși, coordonați de preotul paroh sau un alt slujitor, care să răspundă nevoilor din comunitate: în cazul în care persoanele vârstnice sau carantinate vor anunța nevoia de a fi sprijinite cu alimente sau alte servicii, parohia să ducă la îndeplinire această misiune;

- Pe grupul parohial de whatsapp (dacă există), pagina de facebook sau site-ul parohiei, preotul paroh și comitetul de voluntari vor oferi informații clare (afiș sau anunț scris) cu referire la modul concret de a sprijini persoanele vulnerabile (vârstnicii, mămicile singure cu mai mulți copii, femeile însărcinate, familiile numeroase sau persoanele carantinate), de ex. „Parohia X sprijină zilnic / săptămânal cu alimente de bază un număr de Y persoane  / familii din comunitate. Cei care doresc să ajute să apeleze la numărul de telefon (al preotului / voluntarului) și să comunice modul de a sprijini această campanie. Persoanele care sunt in situația de a cere sprijin, să anunțe telefonic sau pe mail nevoia concretă (alimente, plată utilități, hrană caldă, consult medical, spovedanie etc)”.

 - Identificarea unui loc specific pentru colectarea de alimente din partea credincioșilor sau a unor depozite de alimente  / distribuitori sau direcționarea ajutoarelor materiale direct către persoanele vârstnice/vulnerabile din comunitate în urma unei discuții telefonice cu voluntarul parohiei care va furniza adresa exactă a persoanei care necesită un ajutor imediat;

- înființarea unei colecte la nivel parohial prin care voluntarii să achiziționeze produsele necesare persoanelor aflate în nevoie;

- consilierea spirituală și socială prin telefon sau chiar fizic, dacă este posibil, a tuturor celor care necesită suport imediat.

 

c) Implicarea Protopopiatelor în susținerea persoanelor afectate de răspândirea a epidemiei de coronavirus:

 - difuzarea acestui proiect eparhial către toate parohiile din protopopiat;

 - realizarea unor parteneriate cu autoritățile locale pentru alocarea de fonduri necesare achiziționării alimentelor de bază, medicamente, sau alte nevoi speciale;

 - asistentul social al protopopiatului sau persoana cu atribuții sociale din cadrul protopopiatului va intra în legătură directă cu Biroul de Asistență Socială al primăriei / primăriilor de pe raza jurisdicțională a protopopiatului și va identifica împreună cu funcționarul public cazurile de vârstnici izolați la domiciliu sau persoane carantinate;

- în urma identificării acestor  persoane vulnerabile, protopopul și secretarul, alături de alți preoți sau șefii de cerc pastoral, vor forma o comisie care va decide cum se vor împărți sarcinile de lucru în planul de intervenție și parohiile care vor ocupa de aceste cazuri;

 - în urma generării acestei baze de date, în cazuri excepționale, părinții protopopi pot solicita sprijinul altor instituții abilitate în rezolvarea cazurilor identificate;

 - baza de date cu datele colectate de la primării sau de la preoții parohi cu persoanele vârstnice izolate la domiciliu sau carantinate, se va distribui și la adresa voluntariarb@gmail.com, adresa special creată pentru această perioadă de criză majoră produsă de răspândirea epidemiei;

 - pentru o mai eficientă acoperire a responsabilităților, Pr. Eugen Ciuche (Cosilier eparhial - 0728880507) se va ocupa de Protopopiatele Bacău, Buhuși și Sascut iar Pr. Ilarion Mâță (Inspector eparhial - 0745871959) va acoperi Protopopiatele Roman, Onești și Moinești.

-  responsabil pentru colectarea informației din teren va fi părintele protopop și pr. secretar;

 - în urma apelului către numărul unic de urgență 0749666581, cei doi responsabili zonali, Pr. Ciuche Eugen și Pr. Mâță Ilarion, vor direcționa nevoia identificată către părinții protopopi, care la rândul lor se vor ocupa de soluționarea cazului, în limita posibilității;

 - delegarea unui preot din cadrul protopopiatului care să centralizeze informațiile din teritoriu (aria jurisdicțională a protopopiatului) care să răspundă la telefon din partea celor doi delegați ai Sectorului Social – Filantropic, în intervalul 8.00-20.00;

 - protopopiatele vor primi un instrument de colectare date, în baza căruia preoții parohi pot aduna informații cu referire la nevoia concretă a celor aflați în situații de risc.

 

d) Detalii de interes general:

 - toate persoanele vulnerabile pot solicita sprijinul la adresa de email voluntariarb@gmail.com,  special creată pentru această perioadă a răspândirii epidemiei de coronavirus (COVID – 19). La această adresă va fi permanent in contact cu Inspectorul eparhial pe probleme sociale. Pr. Ilarion Mâță, care va încerca să gestioneze cazurile urgente care vor solicita sprijinul, de pe cuprinsul eparhiei;

- a fost generat numărul de telefon 0749666581, număr unic de urgență la nivel de eparhie. Acesta va fi, accesibil în intervalul 08.00 – 18.00, exclusiv pentru cei aflați într-o situație de gravă vulnerabilitate socială cauzată de epidemia de coronavirus. La acest număr de telefon va răspunde Inspectorul eparhial pe probleme de asistență socială.

 

4. Calendarul Activităţilor

 

Marti, 17.03:

-  amendarea, completarea, avizarea și publicarea (difuzarea proiectului) către factorii implicați, de către IPS IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

 

18. 03 – 20.03: 

- încărcarea informațiilor utile pe site-ul oficial al eparhiei: www.eprb.ro și pe toate site-urile și paginile de facebook ale ONG-urilor eparhiale, protopopiate și parohii. Aceste informații sunt legate de adresa unica de email voluntariarb@gmail.com, telefonul de interes general la care va răspunde coordonatorul de la Biroului eparhial de asistență socială în intervalul 08.00-16.00 și alte informații despre nevoia de voluntari și colecta de  alimente, medicamente sau produse de igienă;

 - încheierea parteneriatelor cu Unitățile Administrativ Teritoriale, ISU, Retaileri, distribuitori etc;

- protopopiatele vor difuza informații către toate parohiile iar parohiile vor începe colectarea de date cu referire la persoanele vârstnice izolate la domiciliu ce necesita un ajutor imediat, familiile cu mulți copii și persoanele carantinate;

- ONG-urile eparhiale vor finaliza campania de colectare a datelor din teren (beneficiarii serviciilor sociale care necesita ajutor de urgență, etc) și vor încheia parteneriate sustenabile pe toată perioada de intervenție, cu  instituțiile abilitate, parteneri publici și privați.

 

Sâmbătă – duminică 21-22.03

 - parohiile vor finaliza colectarea de date cu referire la persoanele vârstnice, familiile cu mulți copii și persoanele carantinate. Acestea vor fi distribuite protopopiatelor;

 - vor fi anunțate campania de strângere de alimente neperisabile sau de distribuire a acestora direct către beneficiari fără a mai fi aduse la parohie. Acest lucru poate fi posibil prin direcționarea telefonică de către voluntarul parohial a produselor către persoana / familia aflată în nevoie;

- parohul anunță disponibilitatea de a sprijin persoanele aflate în dificultate și va ruga să apeleze un număr de telefon sau să scrie un mesaj cu datele de identificare a persoanei/ familiei din parohie care necesită un sprijin imediat, indiferent de natura ajutorului. Preotul / voluntarul va direcționa nevoia către o instituție abilitată, în cazul în care solicitarea nu face obiectul campaniei umanitare eparhiale.

 

 

Luni – 23. 03:

- se vor înainta datele culese din teren (parohii) către protopopiate;

- părinții protopopi cu secretarii și șefii de cerc vor analiza datele și vor întocmi o strategie de intervenție la nivel de protoierie;

- în colaborare cu Biroul eparhial de Asistență Socială se vor lua măsuri, interveni și ajuta acolo unde protopopiatele nu fac față numărului de solicitări;

- părinții protopopi vor comunica preoților normele de intervenție și prioritățile din comunitățile pe care ei le păstoresc;

- ONG-urile eparhiale vor realiza planul de intervenție pentru campania de întrajutorare a tuturor celor care au solicitat sprijinul telefonic, prin email sau direct la sediul organizației. Această strategie va fi trimisă și către voluntariarb@gmail.com

 

24.03-16.04

- Protopopiatele, parohiile și ONG – urile vor desfășura proiectul eparhial și campania de sprijin umanitar a persoanelor vulnerabile: vârstnici, familiile cu mulți copii și a persoanelor carantinate

 

17.04

- Protopopiatele, parohiile și ONG – urile vor înainta la adresa  voluntariarb@gmail.com Rapoartele de activitate pentru cele 30 de zile de implementare a proiectul eparhial social – filantropic și medical în starea de urgență națională provocată de epidemia de coronavirus (COVID – 19).

 

Date de contact:

Biroul eparhial de Asistență Socială, Str. Alexandru cel Bun, nr. 5, Roman, jud. Neamț.

www.eprb.ro

email : voluntariarb@gmail.com

Tel 0728880507 (Pr. Eugen Ciuche)

Tel. 0745871959 (Pr. Ilarion Mâță)

Proiect eparhial întocmit de Pr. Ilarion Mâță (Inspector eparhial - coordonator al Biroului eparhial de Asistență Socială)