În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au debutat activitățile dedicate educației religioase a tinerilor ortodocși

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în contextul Anului omagial dedicat de către Patriarhia Română educației religioase a tinerilor ortodocși,  la Comănești a avut loc ieri,  2 ianuarie 2016, Adunarea de  tineret a Oastei Domnului .

Peste o mie de tineri adunați pentru a lauda pe Dumnezeu  au parcurs patru teme catehetice prezentate de ei înșiși, sub îndrumarea preoților  și duhovnicilor din comunitățile din care fac parte: Credinta  cea dreaptă și faptele ce o adeveresc. Când va veni Fiul Omului va mai afla credință pe pământ? ; Dragostea,  tinta și încoronarea vieții de credință.  Ținta poruncii este dragostea; Pacea cu noi înșine,  cu semenii și  cu Dumnezeu.  Iisus Hristos,  Pacea noastră; Curăția,  veșmântul de temelie al sufletului. Aceste teme au fost propuse de Înaltpreasfintitul Ioachim și pregătite de pr. Petru Roncea,  persoana desemnată să coordoneze activitățile Oastei Domnului din eparhie.

Pentru acest eveniment,  delegat din partea Înaltpresfințitului Părinte Ioachim a fost pr. Ilarion Mâță, inspector pentru Asistența socială din cadrul Sectorului social – filantropic, care a rostit mesajul Înaltpreasfinției Sale.

” Preocuparea permanentă a Bisericii Ortodoxe Române de a răspunde nevoilor spiritual – catehetice și misionare a creștinilor ortodocși, se concretizează prin frumoasa dezvoltare a activităților pentru tineri, și nu numai, activități la care Arhiepiscopia noastră este parteneră prin preoții slujitori, profesorii de religie și alți fii duhovnicești. Frățiile voastre faceți parte cu cinste din Biserica Ortodoxă Română, sunteți botezați, crescuți  și educați în trăirea ortodoxă, de aceea, împreună cu preoții slujitori din comunitățile din care faceți parte, duhovnicii și îndrumătorii voștri spirituali, putem atinge scopul la care am fost cu toții chemați: preaslăvirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletului, care se dobândește prin credință dreaptă și fapta cea bună, cele două dimensiuni al chemării noastre: ortodoxia și ortopraxia.

Deoarece trăim într-o lume din ce în ce mai mult centrată pe individualism și indiferentism, se simte mai mult ca oricând nevoia de a sluji aproapelui aflat în suferință după îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia de la Matei (25, 35 – 45), reprezentând programul autentic al mântuirii subiective, a fiecăruia dintre noi. Fără împlinirea celor două porunci esențiale : "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și din toată puterea ta." Iar a doua este la fel ca aceasta: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți" (Marcu 12, 30-31), rolul fiecărui creștin fiind acela de a-și iubi Creatorul și semenul creat și el după Chipul Creatorului.

Adresăm cu această ocazie, prin Sectorul  Social  - Filantropic și Biroul de Asistență socială al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, invitația de a vă alătura numeroselor programe social – misionare și educaționale pe care le desfășurăm în cadrul comunităților parohiale și ONG-urilor de pe cuprinsul eparhiei nostre.

În final, vă adresăm binecuvântarea de a continua și spori activitățile similare celei de astăzi, cu nădejdea împlinirii cuvântului Evangheliei: «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 13)”, a afirmat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

La acest eveniment au fost prezenți numeroși clerici, printre care și Părintele Profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie ”Andrei Șaguna” din Sibiu care, în atmosfera lecturii biblice și patristice, a evocat semnificația și valoarea inimii, ca loc al descoperirii lui Dumnezeu în persoană umană.