Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI, cu sediul în municipiul
Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 5, județul Neamț, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
"Reabilitare și extindere Așezământ Spitalicesc Precista din municipiul
Roman, județul Neamț", propus a fi amplasat în județul Neamţ, municipiul
Roman, str. Speranței, nr. 11-13.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5 şi la sediul titularului, în zilele
de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia
Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5, din Piatra Neamț.

TITULAR,
ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI