Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Sâmbătă, 27 ianuarie 2024, în sala de ședințe a Centrului eparhial de la Roman, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-au desfăşurat lucrările şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, membrii deputați ai Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s-au întrunit la Roman în vederea participării la sesiunea anuală de lucru. 

În prima parte a zilei a fost săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, de către preoții slujitori ai acestui sfânt chivot mușatin, apoi a fost oficiată slujba de Tedeum de către preoții deputați ai Adunării Eparhiale, sub protia părintelui Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, ca mulțumire adresată lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Romanului și Bacăului, răspunsurile liturgice fiind date de corul psaltic „Diaconia”.

În partea a doua a evenimentului, cu începere de la ora 10.30, cei 27 de membri ai Adunării Eparhiale, clerici și mireni, s-au deplasat în sala de ședințe a Centrului eparhial unde a fost prezentat, în format power point, de către părintele arhimandrit Pimen Costea, raportul general al activităților Centrului eparhial pe comisii (administrativă, culturală, social-filantropică, canonico-juridică și economico-patrimonială).

La începutul întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un scurt cuvânt în care a subliniat rolul pe care membrii Adunării Eparhiale, clerici sau mireni, îl au în viața Bisericii, apoi și-a exprimat bucuria de a se fi întâlnit la începutul anului 2024 cu membrii deputaţi pentru a evalua activitatea pastoral-misionară, culturală, administrativă, financiară, patrimonială, desfăşurată în anul 2023, apoi a vorbit despre calitatea pe care creștinul, preot sau mirean, este chemat să o împlinească astăzi în societate fiind un factor de echilibru care își conduce viața ancorat în viața Bisericii. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că întreaga activitate desfășurată în Eparhia Romanului și Bacăului este rodul muncii în echipă, iar în spatele cifrelor prezentate se află implicarea unor oameni: „Dragii noștri, ne-am întâlnit să evaluăm activitatea anului 2023 și poate dacă ar fi, să surprindem dincolo de cifre activitatea unor oameni, începând cu cel care conduce această instituție și apoi cu fiecare sector, am vedea activități și lucrări bune și poate și altele care mai șchioapătă. Lucrarea nu este a unui om, ci a unei echipe. Lucrarea fiecărui membru de la Centrul eparhial este de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, sprijinindu-ne unii pe alți”.

Apoi, părintele Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a mulțumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru acceptarea de a fi prezenți în această zi la Roman, subliniind faptul că lucrarea Bisericii este rezultatul efortului pe care creștinii îl depun împreună. Totodată, părintele vicar a prezentat în sinteză aspecte din activitatea desfășurată prin sectoarele de activitate ale Centrului eparhial în anul precedent, apoi a anunțat demararea unor proiecte care privesc reabilitarea Catedralei arhiepiscopale, a clădirii Spitalului Precista din Roman, precum și altor obiective de mare importanță pentru Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

La finalul prezentării, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre necesitatea implicării Bisericii în societate prin activitatea caritabilă, mai ales în anul 2024 dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îngrijirii bolnavilor: „Ascultând referatele comisiilor pentru fiecare sector al Arhiepiscopiei noastre, precum și intervențiile unor membri ce și-au exprimat punctul de vedere asupra activităților derulate de-a lungul anului 2023, precum și previziunile propuse pentru anul ce urmează, îmi dau de înțeles că lucrarea noastră și a colaboratorilor are importanță în cadrul Bisericii, dar și în societate, în marea familie a credincioșilor din jurisdicția eparhiei Romanului și Bacăului și în relația cu ceilalți, care pot fi prieteni ai familiei, observatori sau chiar dușmani. Față de toți, avem responsabilitatea pe care Hristos ne-a încredințat-o de a-i aduce la cunoștința Adevărului suprem – Cuvântul întrupat. De aceea, anul 2024 – an al pastorației și îngrijirii bolnavilor trebuie să fie unul de angajament, de implicare, de mărturisire și de dăruire/jertfire, cunoscând faptul că în fiecare suflet poate exista o rană, o neputință, o durere, ce trebuie alinată, pansată, tratată, îngrijită cu multă căldură și aplecare spre vindecare și reașezarea firească în relația cu semenii și cu Dumnezeu”.

După lucrările pe secțiuni și analizarea rapoartelor de către membrii Adunării Eparhiale, raportorii celor cinci comisii au prezentat în fața audienței referatele fiecărei secțiuni, precum și propunerile pe sectoare de activitate pentru: „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al sfinților fără de arginți”.

 Totodată, câțiva membri ai Adunării Eparhiale au luat cuvântul subliniind diferite aspecte ale activității ecleziastice desfășurate de sectoarele eparhiale în anul precedent, apreciind rezultatele obținute de acestea.

 După luările de cuvânt și prezentarea referatelor, a urmat rezultatul votării celor prezenți care au aprobat noile proiecte ce vor fi implementate în anul 2024.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat cuvânt de felicitare pentru începutul unui nou an calendaristic, a mulțumit deputaților membri ai Adunării Eparhiale pentru sprijinul acordat și  i-a încredințat de părinteasca Sa dragoste, îndemnându-i să rămână alături de Biserică, cu timp și fără timp, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel.