Admitere la postliceala sanitară din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman

În perioada 5-30 august 2019, la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman se vor face înscrierile pentru anul I – învățământ postliceal, specializarea Asistent Medical Generalist.

În conformitate cu art. 44 (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și art. 5 din O.M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011, au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Pentru anul școlar 2019-2020 vor fi disponibile 56 de locuri bugetate pentru elevii de învățământ postliceal sanitar, specializarea Asistent medical Generalist

Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal sanitar din cadrul Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman se face la secretariatul unității, pe baza următoarelor documente:

      a. cerere de înscriere – tip (se completează la depunerea dosarului);

      b. copii după certificatul de naștere și cartea de identitate (vor fi certificate ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere, pe baza prezentării documentelor în original);

      c.  copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

     d. diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului (pentru persoanele ca nu au promovat examenul de bacalaureat) în original și copie;

      e.  foaia matricolă clasele IX-XII/XIII în original;

      f. adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională de asistent medical generalist;

      g. aviz psihologic;

      f. dosar plic;

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere;

 

         În anul școlar 2019-2020 admiterea se face pe baza analizei dosarului de înscriere și, în cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul locurilor existente, a unui examen scris cu durata de 3 ore din materia disciplinei Anatomia și fiziologia omului, conform bibliografiei de examen.

 

CALENDARUL  ADMITERII  LA POSTLICEALA SANITARA - AN  ŞCOLAR 2019 - 2020

Data limita/ perioada

Ora

Activitatea

05 - 30 august 2019

   900 - 1500 

Înscrierea candidaţilor

30 august 2019

1500

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli

02 septembrie 2019

900 - 1200

Susţinerea probei scrise

03 septembrie 2019

1500

Afişarea rezultatelor

04 septembrie 2019

1300 - 1500

Termen limită pentru depunerea contestaţiilor

05 septembrie 2019

1200

Afişarea rezultatelor finale

 

Tematica şi bibliografia Concursului de admitere                        

Anatomia şi fiziologia omului

 

Tematica:

 

1) Funcţia de relaţie

- Sistemul nervos: clasificarea după topografie. Componentele SNC (topografie,

structură externă şi internă), neuronul (structură, proprietăţi).

- Analizatorii ( cutanat, vizual, auditiv, vestibular) – anatomie şi fiziologie.

- Glandele endocrine (hipofiza, tiroida, suprarenale, pancreasul endocrin, gonade):

localizare, hormoni secretaţi, efecte definitorii.

- Sistemul osos – scheletul (alcătuire, rol).

- Sistemul muscular: muşchii scheletici (principalele grupe).

         2) Funcţia de nutriţie

-Sistemul digestiv şi digestia: componentele sistemului digestiv (tubul digestiv, glandele anexe – structură şi rol), transformările alimentelor la nivelul diferitelor segmente, absorbţia intestinală.

- Sistemul circulator şi circulaţia:

·         Sângele (elementele figurate, plasma sangvină - roluri);

·         Inima (localizare, structură);

·         Vasele de sânge, mica şi marea circulaţie;

·         Activitatea cardiacă (frecvenţa, pulsul, tensiunea).

-Sistemul respirator şi respiraţia:

·         Plămânii (localizare, structură);

·         Căile aeriene (localizare, structură, roluri);

·         Ventilaţia pulmonară, transportul şi schimburile gazelor.

- Sistemul excretor şi excreţia – rinichii şi căile urminare (localizare, structură, rol),

formarea şi eliminarea urinei.

         3) Funcţia de reproducere

- Sistemul reproducător şi reproducerea – componente, fiziologie.

 

Bibliografia:

 

1.    Ioana Ariniş, Biologie, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Sigma, 2006.

2.    Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Biologie, Manual pentru clasa a XI-a, editura Corint, 2006.

3.    Elena Huţanu Crocnan, Irina Huţanu, Biologie, Manual pentru clasa a XI-a, Editura  Didactică şi Pedagogică, 2006.