Activități cu tinerii privați de libertate la Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din Tg. Ocna

24 Martie 2016

Joi, 24.03.2016, 10 persoane internate custodiate de Centrul Educativ Târgu Ocna au efectuat activităţi de ecologizare la Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” din Târgu Ocna, în baza protocolului de colaborare încheiat cu Parohia „Sfântul Ioan” Târgu Ocna.

Scopul activităţii a fost de formare a unor deprinderi şi aptitudini care să le ofere persoanelor custodiate de centru posibilitatea de a-şi îmbunătăţi competenţele, precum şi creşterea capacităţii de relaţionare în grup, de dezvoltare a spiritului religios.

De asemenea, s-a urmărit modificarea de atitudini, principii şi convingeri atât la nivelul persoanelor internate, cât şi a mentalităţii colective a comunităţii, cu privire la capacitatea de adoptare a unor modele prosociale de comportament.

Participarea tinerilor aflaţi în custodia Centrului Educativ Târgu Ocna la acţiuni de sprijinire şi ajutorare a comunității, contribuie la echilibrarea psiho-socio-comportamentală a acestora, la îmbunătăţirea imaginii şi a respectului de sine şi le conferă sentimentul utilităţii şi şansa de a face parte din societate, informeaza site-ul www.tgocna.ro. Scopul acestor tipuri de activități este ca perioada petrecută în detenţie să nu fie o "rupere" în evoluţia individului, ci o etapă de pregătire pentru revenirea în societate a adolescenţilor care au comis infracţiuni, impunându-se formarea şi dezvoltarea la aceştia a acelor deprinderi, atitudini şi aptitudini care să faciliteze reintegrarea în societate după executarea pedepsei privative de libertate.