12 ani de la ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie

13 Septembrie 2021

Astăzi, luni, 13 septembrie 2021, se împlinesc doisprezece ani de când, prin decizia Sfântului Sinod, Episcopia Romanului a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie cu titulatura Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Tot atunci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adus la cunoştinţa celor prezenţi la Roman faptul că Sfântul Sinod a aprobat conferirea rangului de Arhiepiscop întâistătătorului acestei eparhii.

Pe parcursul acestei perioade de timp, străvechea eparhie a Romanului, atestată din vremea voievodului Alexandru cel Bun (1400-1532), s-a arătat demnă de rangul de arhiepiscopie la care a fost ridicată în data de 13 septembrie 2009, prin împlinirile misionare realizate în diverse ramuri de activitate.

Timp de 12 ani, sub coordonarea primului arhiepiscop ales ale acestei eparhii, a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, cel de-al 77-lea chiriarh din dipticele ierarhilor de la Roman, activitatea desfășurată în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a dezvoltat pe diverse paliere: s-au înfiinţat numeroase Centre de zi pentru copii şi tineri, s-au derulat multiple proiecte de ajutorare a persoanelor cu nevoi speciale, a familiilor sinistrate, s-au tipărit publicaţii religioase de interes pentru preoţi şi credincioşi şi s-au organizat manifestări cultural-spirituale menite să marcheze momente însemnate din istoria acestor locuri.

Pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioşilor acestei eparhii, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a hirotonit preoţi şi diaconi, care să răspundă nevoilor spirituale din parohii și mănăstiri, a sfințit sau resfințit numeroase lăcașuri de cult asigurând continuitatea vieții duhovnicești pentru fiii și fiicele eparhiei care își împlinesc vocația creștină în cele aproape 700 de biserici, capele, paraclise parohiale, mănăstiri şi schituri, precum şi în lăcaşurile de cult din cadrul unităţilor militare, penitenciarelor, spitalelor, unităţilor de învăţământ, azilelor și orfelinatelor.

De asemenea, amintim între realizările acestei perioade de timp darea în folosință a clădirilor din Roman ale Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, în care funcționează în prezent Centrul de zi pentru copii „Episcop Melchisedec”, Grădiniţa „Episcop Melchisedec” și Școala primară „Mușatinii”, un adăpost de noapte, o cantină socială, cabinete medicale și alte servicii social-medicale.

Cei 12 ani de arhiepiscopie reprezintă tot atâția ani de când Aşezământul social-filantropic „Sf. Voievod Ştefan cel Mare” Hârja, com. Oituz, a obținut acreditarea de funcționare, devenind un model de bună-practică la nivel național, oferind servicii de calitate beneficiarilor tineri și vârstnici, dar și posibilitatea de a se forma și specializa studenților sau absolvenților de studii superioare în domeniul asistenței sociale.

În cursul celor doisprezece ani care au trecut din 2009 până astăzi, la Roman s-au finalizat lucrările de renovare a clădirilor din incinta Centrului eparhial, prin reabilitarea Vilelor „Episcop Lucian Triteanu”, a Palatului Arhiepiscopal și inaugurarea unui nou corp de clădire, așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, ce întregește ansamblul arhitectural de aici. De asemenea, s-au deschis și funcționează la standarde actuale: Fabrica de lumânări „Sf. Fotini”, Fabrica de pâine „Bethleem”, Atelierul de croitorie „Cămașa lui Hristos”, Depozitul de colportaj „Sf. Dionisie Exiguul”, pentru fiecare investindu-se în renovarea și amenajarea clădirilor, achiziţionarea de echipamente conform normelor actuale, angajarea și instruirea de personal. Totodată, a fost aprobat de Guvernul României proiectul de reabilitare a Așezământului spitalicesc „Precista” din municipiul Roman.

Toate aceste împliniri sunt rodul inițiativelor Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și implicării colaboratorilor din aparatul administrativ eparhial, a factorilor decizionali din diferite instituții ale statului, dar și a numeroși credincioși, care prin generozitatea și efortul lor au contribuit la ctitorirea chipului actual al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, una dintre cele mai vechi eparhii din țară, care și-a păstrat neîntrerupt continuitatea de-a lungul a peste șase secole de existență.