pr. Clement Haralam

22 Februarie 2018

Ce este sfânta şi dreapta credinţă

„Întăreşte, Dumnezeule, sfântă şi dreapta credinţă a drept-măritorilor creştini…”   Ispitele (încercările) trebuie depăşite fără a ne pierde credinţa...
Mai mult