Susținerea Gradului I didactic la Liceul Tehnic „Petru Poni” din Roman

18 Aprilie 2019

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, luni, 15 aprilie 2019, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, a avut loc inspecția finală pentru obținerea gradului didactic I în învățământ a d-nei profesor de Religie Mirela Crețu.

Comisia de evaluare a fost formată din Pr. Conf. Dr. David Pestroiu – președinte, Pr. Conf. Dr. Gheorghe Holbea – coordonator științific, profesori la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București, Prof. Dr. Mihai Giosan - inspector de Religie la Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Prof. Gabriela Dascălu - director al colegiului gazdă.

În urma inspecției la clasă, membrii comisiei au apreciat metodele moderne de predare-învățare-evaluare, gestionarea cu măiestrie didactică a resurselor și mijloacelor didactice, care, în convergență, au condus la formarea și dezvoltarea competențelor propuse.

Susținerea lucrării metodico-științifice „Conlucrarea omului cu harul divin în planul mântuirii”,  a avut  loc în prezența unui auditoriu impresionant, care a  aflat  despre concepția teologică privitoare la har și conlucrarea acestuia cu persoana umană, în vederea improprierii darurilor Sfântului Duh, a reactualizării chipului lui Dumnezeu în om, ca învățături ale scrierilor biblice și patristice.

Pr. Conf Dr. Gheorghe Holbea a prezentat referatul pe marginea lucrării, apreciind contribuția acesteia în domeniul teologiei, cât și valorificarea pedagogică a cercetării științifice, care s-au înscris în rigorile academice cerute. Nota maximă acordată d-nei profesor Crețu Mirela  a reprezentat aprecierea activității la clasă și a lucrării susținute.