Şcoala de varǎ „Hristos ȋn mijlocul copiilor”, ȋn Parohia Enǎchești din Protopopiatul Moinești

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pǎrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacǎului, ȋn Parohia Enǎchești, la Biserica “Sfânta Cuvioasǎ Parascheva” s-a desfǎșurat sub ȋndrumarea directǎ a pǎrintelui paroh Nicolae Cernat și a doamnei preotese Ancuţa Cernat, cursurile Şcolii de varǎ cu titlul „Hristos ȋn mijlocul copiilor”, ȋn perioada 9 -15 august 2021, la care au participat un numǎr de 25 de copii.

Fiecare zi a debutat cu rugǎciuni de binecuvântare, urmate de ore de catehezǎ, copiii aprofundând noţiuni de credinţǎ și primind rǎspuns din partea pǎrintelui paroh la ȋntrebǎri specifice vârstei lor. Au cântat pricesne, cântece religioase, descoperind frumuseţea cântǎrilor bisericești, a ȋnvǎţǎturii catehetice ortodoxe și a dragostei lor pentru Dumnezeu.

Activitǎţile catehetice au fost urmate de ateliere recreative de picturǎ și desen, creaţie și lucru manual (realizarea de icoane din seminţe, cruce mozaic), gastronomie, jocuri recreative și de comunicare. În cadrul atelierelor desfǎșurate, copiii au ȋnvaţat sǎ lucreze ȋn echipǎ, sǎ se ajute reciproc, sǎ se distreze și sǎ descopere ȋmpreunǎ valorile creștin ortodoxe.

În una din zile participanţii Şcolii de varǎ au avut parte de o excursie cultural- duhovniceascǎ, vizitând Muzeul” George Enescu” din Tescani unde au aflat lucruri interesante despre marele compozitor și dirijor român George Enescu, apoi au fǎcut un popas la Mǎnǎstirea Schitul Doamna cu hramul „Acoperǎmântul Maicii Domnului” unde Pǎrintele Ştefan le-a vorbit copiilor despre importanţa participǎrii la Sfânta Liturghie, a spovedaniei și ȋmpǎrtǎșaniei și despre importanţa ascultarii de Dumnezeu și de pǎrinţi. Micii pelerini au fost așteptaţi de mǎicuţe cu gustǎri și dulciuri, bucurându-se cu toţii de liniștea și frumuseţea locurilor.

Zilele Şcolii de vara s-au ȋncheiat cu participarea la Sfânta Liturghie, copiii au cântat pricesnele ȋnvǎţate ȋn aceastǎ sǎptǎmânǎ și au fost ȋmpǎrtǎșiţi. La finalul slujbei pǎrintele Nicolae Cernat a mulţumit copiilor participanţi la eveniment, recompensându-i cu diplome, iconiţe și reviste.

Fiecare zi a acestei Şcoli de varǎ a avut ca scop implicarea copiilor ȋn activitǎţi diferite și multiple care sǎ contribuie la formarea acestora pe diferite planuri.

 

Pr. Nicolae Cernat