„Săptămâna Altfel” la parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” – Gârleni

25 Aprilie 2016

În data de 20 aprilie 2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim și prin inițiativa domnului profesor de Religie Ortodoxă Lucinschi Răzvan-Constantin, sprijinit de o parte dintre cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” – Lespezi, elevii claselor primare de la structura Gârleni Nr. II au participat la Întâlnirea de Taină cu Mântuitorul Iisus Hristos, atât de prezent în lucrarea harică a Bisericii, săvârșită cu dragoste și adâncă evlavie de către părintele paroh Lazăr Toader.

În cadrul programului școlar „Săptămâna Altfel”, elevii școlii și-au manifestat dorința de a primi roadele bucuriei revărsate prin Sfânta Taină a Spovedaniei și Sfânta Taină a Euharistiei, prin care Domnul nostru Iisus Hristos S-a așezat în trupurile și sufletele acestor copii sârguincioși, ce au devenit mici Apostoli pentru familiile lor și întreaga comunitate din care fac parte.

Alături de părintele paroh, Lazăr Toader, domnul profesor de Religie Ortodoxă, Lucinschi Răzvan-Constantin, a prezentat copiilor rolul deosebit de important al Bisericii, în formarea tinerelor vlăstare ale Trupului lui Hristos, fără de care Școala românească nu ar fi existat și totodată nu s-ar fi putut dezvolta de-a lungul timpului, pe teritoriul țării noastre.

Activitatea Urcuș duhovnicesc spre Înviere în „Săptămâna Altfel” se încadrează în proiectele dedicate Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.

(Prof. Lucinschi Răzvan)