Rugăciune pentru binefăcătorul nostru*

16 Ianuarie 2022

Doamne, Dumnezeule, Creatorul și Proniatorul vieții mele, Ție sunt dator a-Ți mulțumi pentru toate darurile, pe care, din iubire de oameni, mi le-ai oferit prin semenii mei. O, Cel ce ești izvorul tuturor bunătăților, revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale peste toți cei pe care mi i-ai trimis să mă ajute în necazurile și lipsurile mele.

Apără-i de toate primejdiile ce bântuie lumea aceasta zbuciumată și plină de răutăți. Fă să răsară în sufletul lor soarele strălucitor al iubirii Tale milostive, ca să risipească norii grijilor și ai suferințelor din viața lor. Umple inima lor de bucuria cerului și pașii lor îndreptează-i să meargă pe căi drepte și în scopul mântuirii. Nu lăsa duhurile cele viclene să intre în inima lor largă, generoasă, plină de lumina și pacea, pe care Tu le-ai așezat acolo. Fă ca viața lor să fie totdeauna ca o frumoasă zi de primăvară, și să se asemene cu apa unui râu limpede și lin, ce curge prin grădini înverzite și pline de flori. Iar dacă vor fi amenințați de ispitele diavolilor sau uneltirile oamenilor rău-voitori, fii apărătorul și ocrotitorul lor, precum ei au fost și sunt binefăcătorii mei. În orice latură a stăpânirii Tale vor merge să-și împlinească treburile lor, însoțeșe-i, umbrește-i cu harul și iubirea Ta. Dă-le, Dumnezeule, din preaplinul vistieriilor Tale, toate cele ce sunt necesare traiului, căci ei, având darul milosteniei, tot ce le prisosește vor împărți cu cei lipsiți, așa cum au împărțit și cu mine când am fost în lipsă și fără ajutor. Îngerii Tăi cei buni să-i însoțească și să-i păzească în toate zilele lor și, după o viață lungă, plină de binefaceri și fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătățile Tale cele fără de sfârșit, gătite tuturor celor ce lucrează virtutea, că binecuvântat ești în veci. Amin.

 

*rugăciune reformulată de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului