Resfințirea bisericii din localitatea Pietrosu, județul Neamț

21 Noiembrie 2022

În după-amiaza zilei de 20 noiembrie 2022, Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, s-a aflat în mijlocul comunității din satul Pietrosu, comuna Oniceni, județul Neamț, cu ocazia resfințirii bisericii închinate ,,Sfinților Apostoli Petru și Pavel", filie a Mănăstirii Giurgeni.

Ansamblul eclesiastic a primit pecetea sfințirii prin târnosirea noului altar, de mâinile harice ale Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim. Datorită nevoilor pastorale, misionare și catehetice, sub directa binecuvântare a ierarhului eparhiei noastre și prin atenta grijă și coordonare a Preacuviosului Părinte Protosinghel Nicolae Dănilă, Starețul Mănăstirii Giurgeni și Exarhul administrativ al Eparhiei Romanului și Bacăului, în decurs de șase săptămâni s-a purces la executarea lucrărilor de restaurare și reînnoire.

La exterior, s-a refăcut șarpanta, s-a înlocuit tabla, pereții au fost izolați, s-a turnat trotuarul, s-a inlocuit tâmplăria, s-au refăcut treptele, s-a restaurat clopotnița și s-a amenajat curtea interioară.

La interior, s-a refăcut tavanul, a fost înlocuită instalația electrică, sistemul de încălzire și a fost ridicată un nou sfânt Prestol. Întreaga biserică a fost împodobită cu icoane, odoare de cult și un nou mobilier.

Pentru osteneala depusă, domnul Ioan Bogdan Duminică, primarul comunei Oniceni a fost răsplătit cu ,,Ordinul Melchisedec" Clasa a III-a. Diplome de recunoștință a primit și domnul viceprimar Dumitru Roșu alături de credincioși ai satelor Pietrosu și Solca.

La final, Înaltpreasfințitul Ioachim a adus cuvinte de mulțumire lui Dumnezeu și de apreciere pentru întreaga obște a Mănăstirii Giurgeni, continuatoare a misiunii pastorale a vrednicului de pomenire Arhimandritul Antonie Jeflea, dar și pentru binecredincioșii creștini, ctitori ai bisericii nou sfințită.

(Pr. Vlad Ghionoiu)