Proiectul eparhial de tineret pentru voluntariat social și misiune parohială

14 Decembrie 2021

În contextul zilelor dedicate voluntariatului, ținând cont de modificările survenite în această epocă la toate nivelurile şi folosindu-ne de metodele şi mijloacele potrivite intrării în dialog cu tinerii contemporani, ne propunem să-i chemăm pe tineri în tinda bisericilor parohiale urbane din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului şi să-i coordonăm în desfăşurarea de activităţi de voluntariat, sociale, educative, culturale, recreative, creative, civice, dar și religioase, sub coordonarea unui personal parohial format în acest sens. Contăm pe aceşti tineri ca ei să devină fermentul comunităţilor ortodoxe de mâine.În contextul zilelor dedicate voluntariatului, ținând cont de modificările survenite  în această epocă la toate nivelurile, şi folosindu-ne de metodele şi mijloacele potrivite intrării în dialog cu tinerii contemporani, ne propunem să-i chemăm pe tineri în tinda bisericilor parohiale urbane din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului şi să-i coordonăm în desfăşurarea de activităţi de voluntariat, sociale, educative, culturale, recreative, creative, civice, dar și religioase, sub coordonarea unui personal parohial format în acest sens. Contăm pe aceşti tineri ca ei să devină fermentul comunităţilor ortodoxe de mâine.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă constituirea în fiecare parohie urbană a câte un grup parohial de tineret pentru voluntariat și misiune socială, care să se întâlnească periodic şi fără întrerupere, cel puţin odată la două săptămâni, sub supravegherea unui coordonator parohial de tineret special format în acest sens.

Paşii specifici pentru îndeplinirea proiectului sunt:

a. Invitarea copiilor şi a tinerilor din şcolile cu care parohia a încheiat protocolul de colaborare.

Sectorul Social – Filantropic și Sectorul Cultural vor întocmi un model de invitaţie a acestora la o sărbătoare parohială a tinerilor; pe lângă locul, data şi activităţile întâlnirii, în invitaţie se va preciza ca părinţii să-şi dea acordul de participare la această întâlnire pentru copiii proprii.

Invitarea propriu-zisă a tinerilor şi copiilor se va face însă numai de către delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, prezent în faţa elevilor şi înmânând fiecărui elev o invitaţie, în baza unui protocol de colaborare semnat între şcoală şi parohia în cauză.

b. Desemnarea de către fiecare parohie a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a 5 potențiali coordonatori de tineret şi formarea specializată a acestora.

Preoţii din parohiile urbane vor fi anunţaţi prin protopopi de acest proiect cerându-li-se ca până la 1 februarie 2022, să-şi aleagă viitorii coordonatori parohiali de tineret.

Cei 5 tineri se vor implica și vor coordona mai multe domenii de activitate din comunitatea parohială: domeniul social și misiune (acțiuni caritabile, programe și proiecte eparhiale, campanii umanitare, activități de terapie ocupațională – jocuri, ateliere de lucru, etc), domeniul cultural-educațional (sesiuni de comunicări, excursii, pelerinaje, conferințe, meditații cu copiii și tinerii ce se pregătesc pentru examene, centre de zi pentru copiii cu risc de abandon școlar, cateheze de tipul „tineri pentru tineri”), domeniul fundraising (strângere de fonduri pentru campanii umanitare, activități sociale, achiziționarea de medicamente, dispozitive medicale, intervenții chirurgicale, colecte de alimente și bunuri pentru persoane nevoiașe etc.), domeniul promovare și vizibilitate (ține pagina de facebook, instagram, twitter și altele, administrează site-ul, realizează afișele evenimentelor, coordonează pagina / foaia parohială / mănăstirii care conține programul liturgic, cuvânt duhovnicesc, sinaxar etc.), domeniul scrieri de proiecte și managementul resurselor (va scrie proiecte de finanțare, socio-culturale și educaționale în colaborare cu ceilalți coordonatori, va contribui substanțial la recrutarea altor voluntari, va organiza sesiuni de formare continuă a tinerilor și va elebora strategii la nivel parohial – cum să ne promovăm propriile resurse etc.)

Aceştia vor participa la jumătatea lunii februarie la un curs de educatie nonformală pentru animatori, organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Fundația Episcop Melchisedec (colaborare intersectorială). Persoanele desemnate trebuie să dea dovadă de seriozitate, răbdare, spirit de iniţiativă, comunicativitate, o viaţă moral-duhovnicescă  etc. Aceştia vor fi implicaţi la activităţile primelor întâlniri ale grupurilor parohiale de tineret pentru voluntariat și misiune socială.

c. Întâlnirea propriu-zisă.

După cuvântul de bun venit şi mulţumire ne vom îndrepta în sala (anexa, sală de prăznuire sau chiar cafasul bisericii) amenajată pentru activităţile cu tinerii. În acest moment ei vor fi preluaţi de coordonatorii de tineret (între aceştia și reprezentanții celor două sectoare eparhiale, dar şi cordonatorii aleşi de preotul paroh şi formaţi în prealabil la cursul de educaţie nonformală organizat în prealabil de departamentul nostru). Vor începe activităţi specifice nonformale: 1. Jocuri de energizare şi de spargere a ghieţii 2. Jocuri de prezentare şi cunoaştere interpersonală 3. Jocuri de cooperare şi de comunicare 4. Jocuri de creativitate, etc.

Se va pregăti un film/filmuleţ care să-i introducă pe tineri într-un subiect, ce va fi apoi propus spre o dezbatere mai întâi pe grupe şi apoi în plen (e de dorit ca subiectul să aibă legătură cu tema predicii şi evangheliei zilei). Coordonatorii vor modera şi vor sistematiza concluziile (acesta este doar un exemplu de activitate, variabilitatea poate şi trebuie să fie foarte mare).

Ultimul punct important de atins la întâlnirea tinerilor este stabilirea de comun acord a viitoarelor întâlniri ale acestui grup de tineri: de dorit să fie o zi şi o oră fixă a săptămânii, nu mai rar de odată la 3 săptămâni.

d. Sprijinirea întâlnirilor periodice următoare.

La întâlnirile viitoare, e de dorit să participe iarăşi reprezentanți ai proiectului pentru a veni în sprijinul coordonatorilor parohiali de tineret, proaspăt formaţi. De asemenea se impune ca activităţile să varieze cât mai mult posibil (de la vizionarea unui documentar până la completarea unui test de personalitate sau de la o conferinţă cu un invitat până la vizitarea unei clădiri memoriale, activităţile să se succeadă mereu cât mai diferit una de alta).

4. Echipa de proiect, partenerii şi sarcinile fiecăruia

 • Sectorul Social – Filantropic și Misionar, Sectorul cultural, Inspectoruatul Școlar, universitățile

Pe lângă Departamentul specific, dedicat tinerilor, un rol important îl au profesorii de religie cu care se va semna un protocol de colaborare şi în orele cărora se vor invita elevii la sărbătoarea parohială a tinerilor.

 • Asociaţiile de tineret

Dacă vorbim de resursele umane nu putem să nu menţionăm potenţialul oferit de cele trei Centre de tineret și voluntariat al Asociației ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja, în parteneriat cu 3 colegii naționale din Onești,ATOR, ONESTIN, ASCOR şi LTCOR, care s-au remarcat până acum prin activităţile organizate şi doresc să se implice în continuare activ într-o colaborare cu Arhiepiscopia Roamnului și Bacaului. Aceşti tineri vor fi cei care vor da răspunsurile la strană în cadrul liturghiei tinerilor organizată în duminica inaugurării grupului de tineret din fiecare parohie.

Obs: Ar fi indicat să se inființeze în fiecare oraș, sub îndrumarea Protoieriei, o sucursală a ATOR sau LTCOR, coordonată de un preot slujitor sau profesor de religie.

 • Preoţii parohi

Majoritatea bisericilor din mediul urban, dispun deja de un spaţiu anexă bisericii, care ar putea primi şi o folosire în scop misionar, nu doar liturgic (pentru parastase de ex.). Aceste spaţii ar putea fi uşor organizate odată la 2 săptămâni astfel ca sa suporte o activitate cu tinerii de 1-2 ore (scaune, foi, pixuri, proiector, laptop etc.).

 • Fundația Episcop Melchisedec, va realiza stagiile de practică și sesiunile de formare pentru viitorii cordoatori, dar și pentru ceilalți tineri care vor intra în echipa.

5. Calendarul Activităţilor

 • Până pe 15 ianuarie 2022: desemnarea primelor 2-3 parohii pilot care să participe la proiect din fiecare protopopiat;
 • Până la data de  februarie 2022: invitarea profesorilor de religie la o cină de lucru, unde li se va prezenta între altele şi proiectul de faţă cu precizarea rolului lor în cadrul proiectului;
 • Sfârşitul lunii februarie 2022  încheierea parteneriatului dintre parohii şi şcolile şi/sau liceele din teritoriul administrativ al parohiei;
 • Până la data de 1 martie 2022: prezentarea proiectului în cadrul Şedinţelor preoţeşti lunare din Protopopiatele Eparhiei, cu cererea ca până în septembrie, preoţii să desemneze două persoane potrivite pentru funcţia de coordonator de tineret parohial, în parohia lor. Tot atunci se va stabili ordinea cronologică a parohiilor din protopopiate ce vor susţine proiectul în desfăşurare;
 • Începutul lunii martie 2022: prin  echipa proiectului, în cadrul orelor de religie invitarea verbală a elevilor fiecărei clase din fiecare unitate de învăţământ şi înmânarea directă a invitaţiilor de participare;
 • Prima jumătate a lunii 15 aprilie: se organizează de către Departamentul de tineret si misiune și echipa proiectului, cursul de educaţie nonformală pentru animatorii şi coordonatorii parohiali de tineret desemnaţi de preoţii parohi (nu doar cele 2-3 parohii, ci din toate parohiile urbane din Arhiepiscopie);
 • Dacă proiectul se implementează cu succes, poate fi extins și la marile parohii rurale;
 • La fiecare două săptămâni se sprijină şi supraveghează de către Departament, reluarea şi desfăşurarea întâlnirilor din parohiile pilot;
 • Cei 5 tineri vor atrage alti 5, iar cei 5 pe alții, si tot așa.

Acest proiect eparhial a fost eleborat și va fi implementat de Sectorul social – Filantropic și Sectorul Cultural. (Pr. Ilarion Mâță)