Prezenţă arhierească în mijlocul profesorilor de Limbă franceză din Roman

05 Noiembrie 2019

Marți, 5 noiembrie 2019, la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman a avut loc o activitate a Cercului pedagogic nr. 2 de Limba franceză. Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a binecuvântat cadrele didactice active din Roman și din zona limitrofă, având o expunere în limba franceză deosebit de apreciată de cei prezenţi.

La activitatea de perfecționare, coordonată la nivel județean de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, au participat profesori de gimnaziu și de liceu care predau Limba franceză în școlile din zona Romanului. Activitatea derulată în sala „Preot Dimitrie Matcaș” a fost moderată de doamna prof. Otilia Cocuț (Colegiul Național „Roman-Vodă”) și de doamna Carmen Dudău (Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman), amfitrioni fiind profesorii de limba franceză din seminarul romașcan, monahia Olimpiada Goga și doamna Felicia Arcana. S-au prezentat referate de specialitate și exemple de bune practici, legate de o tematică fixată de ISJ Neamț.

Au fost expuse rezultatele proiectului de E-Twinning ”Flaner dans le monde c´est connaitre”, derulat în liceul romașcan sub coordonarea prof. Goga Olimpiada și prof. Drăghiceanu Elena, elevii participanți fiind premiați de Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Ambianța academică a fost completată de prestația corului Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”, dirijat de diac. Prof. Alexandru Ioan Tecucianu, care a interpretat o suită de piese cu caracter patriotic.

Venirea Înaltpreasfințitului Ioachim la eveniment a constituit cel mai important moment al activității. O bună parte din viața sa, Înaltpreasfinția Sa a petrecut-o în mediul francofon, între 1991 și 2000, unde, pe lângă studiile doctorale, încununate cu susținerea tezei îndrumate de iluștrii părinți profesori de la Institutul „Saint Serge” din Paris, Boris Bobrinskoy și Olivier Clément,  La déification de l'homme d'après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae,  activitatea sa misionară având o suită de roade cu totul deosebite: înființarea de mănăstiri ortodoxe în Franța, convertirea a 70 de persoane la ortodoxie, traducerea Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur în limba franceză, organizarea primei parohii românești la Paris etc.

Expunerea în limba franceză pe care a făcut-o Înaltpreasfinția Sa profesorilor din asistență a avut un caracter duhovnicesc pronunțat, nelipsind apelul la fericire, pe care omul contemporan îl face când este acoperit de energiile necreate ale harului divin, referirea la necesitatea de a-L întâlni pe Hristos prin intermediul semenilor, și, nu în ultimul rând, apelul la nevoia de rugăciune, panaceu duhovnicesc ce, odinioară, l-a făcut pe monahul închinoviat într-o mânăstire din Carpați, Ioachim Giosanu, să găsească aceeași ardoare a căutării harului divin și în capitala Republicii Franceze.

Înaltpreasfinția Sa a recitat în limba franceză, împreună cu profesorii, două rugăciuni etalon din spiritualitatea ortodoxă, „Tatăl nostru” și „Cuvine-se cu adevărat”. Activitatea s-a încheiat cu vizitarea „Muzeului Centenarului Războiului pentru Întregirea Neamului”, amenajat în 2018 în cadrul liceului teologic romașcan.

„Îi mulțumim Înaltpreasfințitului Ioachim pentru binecuvântarea pe care a adus-o școlii noastre și musafirilor ei, și pentru momentele unice pe care ni le-a oferit, din moment ce nu ne întâlnim în fiecare zi cu ocazia de a asculta o astfel de prelegere în limba franceză. Cred că Biserica Ortodoxă Română, instutuție cu realizări enorme în pastorația diasporei acestui popor îi datorează extrem de mult Înaltpreasfinției Sale, adevăratul pionier al păstoririi fiilor acestui neam dincolo de granițele țării. Totodată, poate e timpul ca, prin astfel de acțiuni, să acordăm din nou acel primat binemeritat culturii franceze în școala românească, direcție ce poate fi atinsă exclusiv printr-un act educativ de elită, cu un pronunțat caracter duhovnicesc” a precizat prof. pr. Ionuț Amărinii, directorul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman. (pr. Daniel-Ionel Marari)