Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja, jud. Bacău, implementează proiectul „Modernizare, dotare și extindere Centru social-medical rezidențial pentru persoane vârstnice”

Cu binecuvântarea și sprijinul direct al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja, din județul Bacău,  furnizor de servicii sociale, în contextul aniversării Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice, a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru Centrul rezidențial social-medical dedicat îngrijirii persoanelor vârstnice.

Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja a depus la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în luna iulie a acestui an propunerea de proiect cu titlul „Modernizare, dotare și extindere Centru social-medical rezidențial pentru persoane vârstnice”, în baza Hotărârii de Guvern nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.

Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja administrează Centrul social-medical de îngrijire a persoanelor vârstnice, având cod CAEN 8710, menționând faptul că la nivelul județului Bacău este singurul centru de îngrijire ce oferă aceste tipuri de servicii, statistică actualizată la data de 02.05.2023, conform site-ului mmuncii.ro.

Ținând cont și de proclamarea Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, furnizorul de servicii, Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja, își dorește prin prezentul proiect creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și diversificarea serviciilor de îngrijire către aceștia, chiar de implementare a unor noi tipuri de terapii de recuperare, având la bază experiența specialiștilor noștri în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.

Actualul centru, în care sunt găzduiți 69 de vârstnici a fost construit în anul 2013 prin accesarea unei finanțări nerambursabile de la Ministerul Muncii prin contractul nr. 5751/08.04.2013 prin care s-a urmărit și s-a reușit asistarea socială și social medicală a persoanelor vârstnice.

Necesitatea prezentului proiect se justifică tocmai prin preocuparea permanentă pentru calitatea vieții vârstnicilor, pentru oferirea de servicii de calitate și diversificarea serviciilor socio-medicale oferite.

Investiţia propusă de solicitant constă în modernizarea și dotarea centrului socio – medical rezidențial și extinderea acestuia prin construirea unei anexe de tip recepție, triaj și spațiu pentru montarea unui lift, ce are rolul de a permite accesul facil al beneficiarilor total dependenți care sunt transportați doar cu targa și de a asigura un mediu mai sigur, mai confortabil și mai funcțional pentru bătrâni, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor oferite de centrul rezidențial.

Scopul modernizării centrului rezidențial prin extinderea cu un lift, igienizarea și dotarea cu mobilier și echipamente conform standardelor de calitate în vigoare  (Ordinul 29 / 2019) vizează dezvoltarea și creșterea calității serviciilor socio-medicale oferite de către furnizorul Parohia „Sf. Gheorghe” Hârja.

Obiectivul general al proiectului: Întărirea capacității Parohiei „Sf. Gheorghe” Hârja de a dezvolta şi diversifica serviciile socio-medicale integrate pentru persoanele vârstnice şi vulnerabile, de a implementa măsuri și acțiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane aflate într-o situație de nevoie socială, datorată unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare, nediscriminatorii și adecvate tendințelor moderne de îngrijire în regim rezidențial.

Realizarea acestui deziderat necesită, pe lângă extinderea, modernizarea și dotarea, asigurarea utilităților acesteia și mobilizarea tuturor resurselor umane, a specialiștilor existenți la nivelul centrului social-medical în vederea responsabilizării și a unei implicări empatice în procesul de acordare a îngrijirilor.

Obiective specifice:

1. Extinderea Centrului socio-medical, având în vedere serviciile medicale oferite, cu un nou spațiu destinat unui nou lift în exteriorul clădirii care să permită accesul facil al beneficiarilor total dependenți care sunt transportați doar cu targa, precum și dotarea și igienizarea spațiului existent.

2. Oferirea de servicii integrate, în mod permanent persoanelor vârstnice îngrijite în regim rezidențial în vederea asigurării unei vieți active, utile și autonome în următorii 10 ani.

Spațiul se va întinde pe toată înălțimea clădirii existente, parter, etaj 1 și mansardă, la parter pe lângă intrarea în lift va exista și un spațiu destinat unei săli de așteptare, triaj și recepție, spații inexistente în momentul de față. Înființarea liftului propus va avea în vedere inclusiv funcționarea acestuia în mod independent, având un generator separat, luând în calcul respectarea normelor în vigoare în situații de urgență.

Pe lângă investiția aceasta, atât de importantă, ne propunem igienizarea și dotarea actualului centru, care după 10 ani de la inaugurare necesită investiții importante la aceste capitole, dar se observă și o nevoie destul de mare de diversificare a tipurilor de terapii de recuperare oferite momentan.

Valoarea totală a investiţiei de capital este de  5.837.845,73 lei cu TVA, din care dotări –1.090.588,35 lei cu TVA, beneficiarul fiind obligat să susțină din fonduri proprii 10% din valoarea totală a investiție.

(Pr. Ilarion Mâță)