Mulțumire și recunoștință pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei și chiriarhului Romanului și Bacăului

08 Septembrie 2023

Sărbătoarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana este închinată tuturor părinților care își nasc și își cresc copiii cerând binecuvântarea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În conștiința Ortodoxiei universale, părinții care au dat naștere Fecioarei din care Fiul lui Dumnezeu și-a asumat firea umană sunt modele de virtute pentru familia creștină din toate timpurile. Rugăciunea, postul, credința, nădejdea, perseverența sunt doar câteva dintre virtuțile prin care Sfinții Ioachim și Ana și-au câștigat statutul binecuvântat de părinți. Viața lor sfântă și minunile care le-au împlinit existența au devenit paradigme și pentru persoanele consacrate care asigură paternitate duhovnicească renăscând prin har, la viața în Hristos, sufletele însetate de veșnicia lui Dumnezeu.

Pentru fiii și fiicele duhovnicești din Eparhia Romanului și Bacăului această sărbătoare are o rezonanță aparte, deoarece Dumnezeu a rânduit ca să avem, ca Arhipăstor, un părinte al cărui nume este Ioachim. Un nume cu rezonanță biblică și cu vocație paternă, pe care l-a primit atunci când s-a născut la viața cea nouă în Hristos, pe care și l-a asumat și care a dat sens misiunii sale de părinte spiritual și vrednic urmaș al Arhiereului celui veșnic, răsfrângându-se ca lucrare asupra vieții fiecăruia dintre noi. Acest nume i-a amintit întotdeauna de sfântul ocrotitor al cărui model l-a urmat de-a lungul timpului, pe care l-a chemat în rugăciune și care i-a dat identitate spirituală atât în mediul monahal moldav în care și-a desăvârșit formarea duhovnicească și teologică, cât și în spațiul misionar intercultural și interreligios occidental.

Este cunoscut faptul că un părinte, printre multele responsabilități pe care le are, se îngrijește să aducă pâine în casă. Pâinea este, pentru fiii și fiicele Eparhiei Romanului și Bacăului, de data aceasta, nu doar un aliment, ci cu mult mai mult. Este hrana spirituală pentru viața veșnică pe care Ierarhul o așază în inima fiecăruia prin ridicarea mâinilor în rugăciunile de mijlocire către Tronul Preasfintei Treimi, prin misiunea pe care o are de a te face să te hrănești din adevărul Sfintelor Scripturi, prin cuvântul ziditor și mărturisitor, prin asigurarea continuității apostolice și mijlocirea harului sfințitor al vieții, prin vizualizarea prezenței hristice lucrătoare în trupul eclesial, dar și prin puterea de supraveghere și păstrare a integrității adevărului revelat, iar toate acestea trebuie să își găsească ecou în viața fiecăruia dintre noi. Un astfel de părinte duhovnicesc se luptă pentru ca fiii și fiicele sale să dobândească o credință care să mute munții și tocmai de aceea Dumnezeu îl înzestrează cu multă răbdare și mult ajutor în așa fel încât această credință să devină lucrătoare. De multe ori, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a fost auzit spunând: «Noi nu trăim în timpul acesta temporal, ci trăim în timpul lui Dumnezeu». Un timp care nu are minute, secunde sau ore și care nu se poate defini sub nicio altă formă, decât prin dragoste. Timpul este transformat în iubirea față de om tocmai pentru ca, ulterior, să fie răscumpărat de iubirea omului față de Dumnezeu. Ne rugăm ca aceste frământături de voință, de sentiment și de rațiune să fie bine dospite în aluatul Hristos. Să ne dospească, pe fiecare, la focul dragostei pe care ni-l dăruiește și ni-l împărtășește în cadrul Sfintei Liturghii, prin lucrarea focului Duhului Sfânt în rugăciunile ridicate ale Ierarhului, să ne desăvârșească, pe fiecare în parte și să ne prezinte în fața lui Dumnezeu, precum psalmistul David zicea odinioară: «Iată, eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu», Ți-i prezint, Ți-i aduc și Ți-i dăruiesc!

La ceas aniversar prilejuit de sărbătoarea închinată Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, colaboratorii de la Centrul eparhial, cinul monahal și clerul bisericesc, fiii și fiicele duhovnicești ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului aduc, în această binecuvântată zi, mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei și a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, rugându-L, totodată, să primească jertfa neobosită a arhiereului Său, să-i dea sănătate, păstorire îndelungată, timp cu har pentru desăvârșirea lucrării și conducerea credincioșilor pe calea mântuirii.