Jertfa eroilor-darul oferit lui Dumnezeu pentru libertatea și demnitatea neamului românesc

În ziua de sărbătoare a Înălțării Domnului la Cer, prin solemnităţile militare şi religioase desfășurate în întreaga țară, noi comemorăm pe eroii ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea şi spiritualitatea neamului și înțelegem că sacrificiul lor este un scut care ocrotește această națiune, că mormintele lor păzesc granițele patriei, iar sângele lor udă permanent arborele libertăţii noastre.

Eroii sunt un simbol al luptei pentru libertate, al speranței într-o viață demnă, al visului pentru care merită să lupți până la jertfa supremă. Jertfa eroilor este darul oferit lui Dumnezeu pentru libertatea și demnitatea neamului românesc, un tezaur pe care nu-l vom putea evalua decât prețuind cu responsabilitate drepturile și libertățile de care beneficiem astăzi. 

Pentru românii de pretutindeni, sărbătoarea de astăzi rămâne un prilej de angajament solemn în fața lui Dumnezeu că vor apăra identitatea spirituală și națională a poporului român și vor rămâne cu recunoștință în aceeași unitate pentru care peste un milion de soldați s-au jertfit în cele două conflagrații mondiale. 

Din dorința de a arăta că sacrificiul fiecărui soldat căzut la datorie are o valoare unică, de mare importanță pentru neam, în toate sfintele lăcașuri din Eparhia Romanului și Bacăului au fost pomenite astăzi, în cadrul unor ceremonii solemne, numele glorioase ale eroilor, încrustate în piatră pe frontispiciile monumentelor ce reprezintă oglinda conștiinței noastre naționale.

Biserica Ortodoxă Română își manifestă recunoștința față de valoarea inegalabilă a sacrificiului lor pomenindu-i în rugăciuni înălțate de pe miile de altare sfinte, ctitorite pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, în fiecare zi de sărbătoare și, în mod deosebit, în această zi. Biserica poartă în rugăciunile ei numele eroilor și martirilor deoarece aceștia au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. 

Memoria vie a eroilor este păstrată în conștiința poporului român care a știut să le scrie cu recunoștință o pagină de aur în cartea de istorie a unui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Astăzi vorbesc despre jertfa lor cărțile de istorie, monumentele funerare, muzeele și bibliotecile ce poartă în lăuntrul lor, ca pe odoare sfinte, amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi înlocuit cu nimic. 

În această zi de sărbătoare a demnității neamului românesc, îndemn pe toți fiii și fiicele duhovnicești ai Eparhiei Romanului și Bacăului, români și creștini deopotrivă, să nu uite niciodată sacrificiul înaintașilor și că au înalta responsabilitate de a apăra cu înțelepciune patrimoniul spiritual pe care părinții acestei națiuni l-au câștigat și ocrotit cu prețul suprem al vieții lor jertfelnice. 

Dumnezeu să primească jertfa curată a eroilor neamului românesc în Altarul Împărăției Sale, iar nouă să ne dăruiască puterea de a fi urmași destoinici și pricepuți păstrători ai idealurilor pentru care ei au luptat!

Veșnică pomenire eroilor neamului românesc, din neam în neam!

***

În ziua de joi, 13 iunie 2024, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română vor fi trase în semn de veșnică pomenire, prețuire și recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru libertatea poporului român, credinţa creștină şi ţară.