IPS Ioachim a participat la slujba Vecerniei și a scoaterii Sfântului Epitaf, la Roman

17 Aprilie 2020

În dimineața zilei de 17 aprilie 2020 la Catedrala  „Sf. Cuv. Parascheva” din Roman, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a săvârșit alături de preoții și diaconii slujitori ai catedralei mușatine slujba Vecerniei din Vinerea Pătimirilor, numiă și Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf.

Astfel, după tipicul liturgic al acestei perioade, a avut loc și procesiunea scoaterii din sfântul altar a Sfântului Epitaf, care a fost aşezat  de către Ierarh în mijlocul bisericii. Odorul va rămâne spre închinare în mijlocul Bisericii până la slujba Deniei Prohodului, oficiată în cursul după amiezei.

 În cadrul acestei slujbe, preoții și credincioșii vor purta în procesiune Sfântul Epitaf, în jurul bisericii, actualizând evenimentul înmormântării Domnului nostru Iisus Hristos. După încheierea pro­ce­siu­nii, Sfân­tul Epi­taf este dus în Sfân­tul Altar, fiind aşe­zat pe Sfântă Masă unde va rămâne în toată peri­oada pas­cală - până în aju­nul săr­bă­to­rii Înălţă­rii Dom­nu­lui, când este aşe­zat la locul său, în biserică.

Sfântul Aer era ini­ţial un aco­pe­rământ uşor, care se punea peste Trupul și Sângele Mântuitorului, din motive cu totul prac­tice. Acoperământul se mai numea şi nor, voal sau voa­lul cel mai de sus, iar cu timpul a înce­put să fie împo­do­bit cu repre­zen­tări care înfă­ţi­şau pe Hris­tos mort, mie­lul, sin­gur sau cu îngeri cu ripide, cu cei patru Evan­ghe­li­şti sau cu Născătoa­rea de Dum­ne­zeu, cu Sfântul Ioan, mirono­si­ţele, cu Iosif şi Nicodim. Prima ates­tare docu­men­tară a epi­ta­fului pro­vine din 1346.

 La final, toți clericii, monahii și monahiile s-au închinat înaintea Sfântului Epitaf, primind binecuvântare de la Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop loachim.

(pr. Daniel-Ionel Marari)