Întrunirea Cercului Pastoral ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” Dărmănești

21 Octombrie 2022

În ziua de prăznuire a Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, marți 18 octombrie, s-au desfășurat lucrările Cercului Pastoral Dărmănești, la Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’’ din cartierul Lapoș.

Ziua a fost începută cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, unde soborul de preoți conduși de către părintele protopop Costel Mareș au adus mulțumire pentru Darurile Dumnezeiești revărsate asupra preoților, enoriașilor și asupra zonei de pe Valea Uzului și s-au rugat pentru pacea lumii. În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii bisericii, preoții și cântăreții trecuți la Domnul și ctitorii Schitului Lapoș.

După Sfânta Liturghie, părintele Irinel Calin, paroh al parohiei Poiana II, a susținut lucrarea „Rugăciunea isihastă și rolul ei în sfințirea sau îndumnezeirea omului’’.

La final, părintele protopop a evidențiat viața și activitatea Sfântului Luca – apostol și evanghelist, pictor și doctor desăvârșit.

La invitația domnului Toma Constantin, primarul Orașului Dărmănești, și a părintelui paroh Palade Ionuț, preoții participanți au mers la ruinele Schitului Lapos, schit ce se dorește a fi readus la viață.

Schitul a luat ființă in anul 1734 prin osteneala călugărului Ioil și a fost inchinat Preasfintei Treimi. A fost o adevărată vatră de rugăciune pentru oamenii din zonă, dar după mai multe primejdii, îsi încetează activitatea in jurul anului 1850.