Întâlnirea Regiunii Nord - Est a Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România

Pe data de 27 martie, începând cu ora 14.00, la Pensiunea Balta Albastră din localitatea Siretu, comuna Letea Veche, județul Bacău, a avut loc Întâlnirea Regiunii Nord-Est a Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România (F.F.I.T.L.), în colaborare cu TZMO.

În cadrul acestui eveniment, Pr. Ilarion Mâță, consilier la Sectorul Social-Filantropic și de Misiune al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și vicepreședinte al F.F.I.T.L., a susținut o prezentare detaliată cu privire la aspectele legislative din Hg 973 / 2012 și sursele de finanțare la care pot avea acces membrii.

În discuție au fost incluse prevederile HG 973 / 2012 referitoare la grantul acordat de Ministerul Muncii pentru construcții noi, reabilitări, modernizări și dotări ale centrelor rezidențiale, precum. HG 973/2012 reglementează procedura de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea investițiilor și reparațiilor capitale destinate centrelor de zi și rezidențiale. În cadrul prezentării, s-au discutat, de asemenea, normele de aplicare și de eligibilitate a costurilor și a solicitanților, conform prevederilor din Ordinul nr. 2765/2012 din 5 noiembrie 2012.

Federația Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung este o organizație înființată în 2020, care funcționează ca reprezentant al furnizorilor de servicii de îngrijire acreditați sau aflați în proces de acreditare. Scopul principal al F.F.I.T.L. este să devină un partener de dialog cu autoritățile competente, în vederea eficientizării și armonizării cadrului legislativ și administrativ cu realitățile din practica furnizorilor de servicii de asistență socială pentru persoanele aflate în nevoie de îngrijire asistată pe termen mediu și lung.

(Negru Gheorghe)