Întâlnire cu vârstnicii din grupul de cateheză „Sfântul Teodosie de la Brazi” în Parohia Petricica

Sfântului  Teodosie  de  la  Brazi a fost prăznuit duminică, 27 septembrie în Parohia Pietricica, Protopopiatul Moinești.

În Duminica a XVIII-a după  Rusalii, când este rânduită citirea pericopei evanghelice a „Pescuirii minunate”, în Parohia Pietricica din Protopopiatul Moinești a avut loc omagierea Sfântului Teodosie de la Brazi, unul dintre ocrotitorii Așezământului socio-cultural parohial, edificiu ce a primit cununa sfințirii în data de 13 septembrie 2020.

După săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, membrii grupului de cateheză parohială au participat la o întâlnire duhovnicească hrănindu-se cu exemple de mărturisire a dreptei credințe din viața sfinților.  În special, au fost relatate  aspecte din viața Sfântului Teodosie de la Brazi:

„Cele patruzeci de suflete ale grupului catehetic, adunate  în  Așezământul Socio- Cultural al cărui nume îl poartă, după ce au fost îndestulate de cuvântul evanghelic și de chemarea lui Hristos de a-I urma asemenea Sfinților Apostoli, prin dubla pescuire minunată, au fost și întărite în credință și îndestulate de curaj duhovnicesc prin puterea exemplului Sfântului Teodosie de la Brazi, dar și de dragostea față de Iisus Hristos, Învățătorul și Mântuitorul lumii, și față de Biserica Lui dreptmăritoare”, a relatat părintele paroh Cărare Bogdan.

 

                                                                              * * *

      Sfântul Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi a fost un monah evlavios şi avea şi o inteligenţă deosebită. Cunoștea Sfânta Scriptură şi o parte din Scrierile Sfinţilor Părinţi pe dinafară. A fost ales Episcop în anul 1669 la Rădăuţi, unde mergea deseori la mormântul lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Putna și ardea permanent o candelă.

În anul 1671 a fost trimis să păstorească Episcopia Romanului, unde a activat până în anul 1674, când pentru activitatea sa pastorală şi pentru înalta sa spiritualitate, a fost ales Mitropolitul Moldovei, unde scaunul era vacant prin plecarea lui Dosoftei, în Polonia. În calitate de mitropolit a îndrăznit să dojenească pe domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino pentru abuzurile făcute și pentru povara prea mare a taxelor și impozitelor puse asupra moldovenilor și asupra mănăstirilor. Pentru această îndrăzneală a fost depus din funcție și închis. Când s-a întors din Polonia, Mitropolitul Dosoftei l-a scos din închisoare şi Mitropolitul Teodosie s-a retras la Mănăstirea Brazi, de care era legat sufleteşte de când a intrat ca frate la această mănăstire.

Cronicarul Ion Neculce scrie că Sfântul Teodosie a ridicat nenumărate locașuri și a păzit Biserica și odoarele ei. În vremea aceea veneau tătarii ca lăcustele şi jefuiau pe moldoveni de tot avutul lor. Astfel, în anul 1694 o hoardă de tătari răzleţi au pătruns în Mănăstirea Brazi şi l-au chinuit cumplit pe Mitropolitul Teodosie ca să le dea odoarele şi banii şi pentru că el nu a voit să le dea pentru a nu fi profanate, l-au ucis tăindu-i cinstitul său cap. Monahii împreună cu credincioşii de prin satele vecine l-au înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe, care era ridicată de Mitropolitul Teodosie.

Viaţa Sfinţitului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea de sfinte lăcaşuri, smerenia sa, dragostea pentru buna rânduială a obştilor monahale, grija părintească faţă de păstoriţii săi, răbdarea tuturor suferinţelor şi prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum şi lucrarea lui încununată de jertfă martirică, au făcut ca să fie întotdeauna cinstit cu evlavie de dreptmăritorii creştini.

 

Pr. Cristian-Ioan Balaban