Imn Nașterii Domnului - Ontologia Nativității

Hristos S-a întrupat

Și lumea a răscumpărat,

Adam născut în Paradis,

Viața lui părea de vis,

Însă ispita l-a învins.

Din pom oprit el a gustat,

Pe Dumnezeu l-a supărat,

Din Rai afară a fost dat.

 

Hristos S-a întrupat,

Iubirea Lui ne-a arătat.

 

Din Rai dac-a fost izgonit,

Omul nu a fost părăsit

De Dumnezeu ce L-a zidit.

Căci Dumnezeu, făptura sa

Nicicum nu o putea lăsa

În mânurile altuia.

 

Hristos S-a întrupat

Și lumea a transfigurat!

 

În sânul îndumnezeit,

Persoanele S-au sfătuit

Și-un plan treimic au tocmit:

Să caute printre ciulini,

Chipul ajuns între păgâni,

Purtând coroana cea de spini.

 

Hristos S-a întrupat

Și chip de om El a luat!

 

Când omul era răvășit,

De căutare obosit,

Plinirea vremii a sosit.

Fecioara scară s-a făcut,

Prin ea Cuvântul S-a născut,

Răscumpărarea a-nceput!

 

Hristos S-a întrupat,

Popoarele le-a adunat!

 

Dacă din cer El a venit,

Neamuri întregi a convertit,

Prin Duhul Sfânt le-a înnoit.

Plecând pe calea lui Hristos,

În fiecare credincios

Transpare chipul Lui frumos.

 

Hristos S-a întrupat,

Umanitatea a chemat!

 

 

Văzând o stea la Răsărit,

Mulțimile s-au și pornit

Spre Betleemul prorocit.

Cu foc și apă curățiți,

Cu Sfântul Mir pecetluiți

Și din potir împărtășiți.

 

****

 

 Și dacă El S-a întrupat,

Îndată steaua a plecat!

 

Lumina stelei s-a extins,

În Universul necuprins,

Lumini și candele-a aprins.

Strămoșii noștri au adus

Lumina pruncului Iisus

Și-n ieslea inimii au pus.

 

 

Când Logosul S-a întrupat,

Strămoșii s-au încreștinat

 

Pornind din Pontul Euxin,

În tot ținutul carpatin

Apare un popor creștin.

În tot pământul strămoșesc,

Unde Românii viețuiesc,

Ortodoxia-nveșnicesc.

 

Hristos S-a întrupat

Și pe români i-a apărat.

 

Români, oriunde vă aflați,

Îmbrățișați-vă ca frați,

Colinde de Crăciun cântați.

În Liturghie, de veniți,

Să nu uitați să pomeniți

Pe-ai voștri dragi și scumpi părinți.

 

Hristos S-a întrupat

Și România a salvat!

 

Să nu uitați că Dumnezeu

Vă poartă-n mâna Sa mereu

Și vă păzește de cel rău.

Să-i mulțumiți în mod deplin,

De ajutorul Său divin,

În vecii vecilor. Amin.