Florilegiu de cântări calofonice la Catedrala arhiepiscopală din Roman

Prezent astăzi, 26 iulie, la Catedrala arhiepiscopală din Roman, părintele arhimandrit Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei patriarhale din București, a dat răspunsurile la strană în cadrul Sfintei Liturghii. Preacuvioșiei sale i s-a alăturat IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, coleg de studii şi de nevoinţă monahală, din perioada seminarială şi universitară. La momentul Chinonicului, cei doi au intonate cântări cuprinse în volumul „Florilegiu de cântări calofonice și alese” alcătuit de Arhim. Clement Haralam și Cezar Florin Cocuz, apărut anul acesta la Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane (EIBMO).

Lucrarea cuprinde, în cele 488 de pagini ale sale o antologie de texte religioase mai vechi sau mai noi, cunoscute drept cântări calofonice, o categorie aparte, un gen care s-a cristalizat în cadrul amplu al cântărilor liturgice, incluzând „cântările înfrumusețate”, numite şi „cântări frumos glăsuitoare”, numite în manuscrisele vechi „frumos viersuitoare”. Între acestea se regăsesc și câteva cântări alcătuite de pr. arhim. Clement Haralam pe versuri scrise de IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim. În cuvântul înainte, profesorul Vasile Vasile, precizează: „Cartea se recomandă tuturor iubitorilor de muzică în notație psaltică, interpreți, membri ai unor formații, cercetători, profesori şi chiar unor amatori de a-şi îmbogăţi repertoriul cu pagini reprezentative din creația liturgică și extraliturgică şi de a urmări evoluţia cântării calofonice de-a lungul secolelor. Deoarece adună între coperţile sale nu numai cântări calofonice, dar și dintre cele care s-au născut in vecinătatea acestora, din punct de vedere stilistic și tematic, Florilegiul aspiră a fi considerat o antologie reprezentativă pentru acest larg evantai de cântări născute în spiritualitatea românească și care merită a fi repuse în circuitul interpretativ.” (M.I.)