Finanțare nerambursabilă pentru Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu UAT Oituz pentru proiectul depus în baza Legii 350/2005.

Datorită importanței acordate Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” pe harta serviciilor destinate vârstnicilor și copiilor și pentru a ne putea menține calitatea serviciilor oferite acestora, instituția depune în fiecare an propuneri de proiecte sociale, în baza Legii 350/2005. Aceste propuneri vin în ajutorul beneficiarilor, în acest caz copiii Centrului de zi.

Anul acesta, proiectul social este intitulat „Terapie prin mișcare”. În urma sesiunii de evaluare și selectare a dosarelor de către Comisia de evaluare din cadrul UAT Oituz, instituția a primit aviz favorabil implementării proiectului propus și va primi finanțare nerambursabilă în valoare de 20.000 lei.

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții copiilor în risc de sărăcie și a copiilor și tinerilor cu dizabilități prin participarea acestora la terapia prin mișcare.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de 10 copii/tineri cu dizabilități - respectiv tulburări din spectrul autist, sindrom Down și altele și 50 de tineri/copii în situații de dificultate - din comunitățile marginalizate.

Finanțarea oferită în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Oituz alocate pentru activități nonprofit de interes local va fi alocată achiziționării echipamentelor necesare terapiei prin mișcare, cât și a materialelor de publicitate necesare promovării Autorității Contractante, UAT Oituz.

Rezultatele scontate ale proiectului sunt: 60 de beneficiari implicați în proiect și achiziționarea următoarelor echipamente necesare terapiei prin mișcare a copiilor: stâlpi mobili tenis și volei + fileu; console baschet monostâlp; porți de fotbal; marcaje sportive; afișe.

Pentru ca tot acest proiect să fie dus la îndeplinire, instituția trebuie să respecte timpii activităților menționați în proiect, să pună la dispoziția Autorității Contractante toate informațiile cerute, să întocmească rapoartele financiare la timp și să ofere transparență în implementarea proiectului. (Georgiana Iojă, asistent social -Hârja)