Preotul Florin Filip

10 Ianuarie 2022

Preotul Filip Florin s-a mutat la Ceruri

Am aflat cu durere despre plecarea din lumea aceasta, în data de 10 ianuarie 2022, a preotului Filip Florin, unul dintre slujitorii destoinici ai...
Mai mult