De șapte ani un nou arhiepiscop scrie istorie la Roman

Marți, 4 ianuarie 2022, se împlinesc 7 ani de la întronizarea primului arhiepiscop ales al eparhiei Romanului și Bacăului.

În ziua de 4 ianuarie 2015, 21 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sute de preoți, stareți și starețe, alături de mii de credincioși au participat, la Catedrala arhiepiscopală „Sf. Cuv. Parascheva” din Roman, la slujba prin care Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a fost învestit în treapta de Arhiepiscop al istoricei eparhii a Romanului și Bacăului. De la acel moment istoric, sprijinit de aparatul administrativ bisericesc, de preoții și credincioșii eparhiei, noul chiriarh a desfășurat activități în plan administrativ, edilitar, cultural și social-filantropic, împlinind chemarea de ierarh al Bisericii și smerit slujitor al Arhiereului Hristos.

Moment de retrospectivă, ca orice început de an, ziua de 4 ianuarie a devenit pentru Eparhia Romanului și Bacăului, un bun prilej de a rememora, generic, parte dintre activitățile desfășurate pe parcursul anilor în care IPS Părinte Ioachim și-a împlinit vocația apostolică în calitate de Arhipăstor.

În această perioadă de 7 ani se evidențiază împlinirea unei dinamice și inspirate activități reflectată de realizările sectoarelor Administrației eparhiale. Responsabilitatea IPS Părinte Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului presupune atât administrarea și organizarea activității desfășurate pe întreg cuprinsul administrativ canonic eparhial, cât și reprezentarea arhiepiscopiei în relațiile cu alte instituții ecleziastice sau civile. În cei 7 ani de activitate, IPS Arhiepiscop Ioachim s-a dovedit a fi un adevărat părinte pentru colaboratorii din administrația centrală, pentru preoții care se ostenesc în parohiile din cele cinci protopopiate, pentru călugării și călugărițele care se nevoiesc în cele 38 de mănăstiri și schituri ale eparhiei, dar și pentru credincioșii laici, fii și fiice duhovnicești, cu prilejul vizitelor chiriarhale efectuate de-a lungul întregii perioade de când Dumnezeu i-a rânduit să fie arhipăstorul creștinilor-ortodocși de pe aceste meleaguri. Grija părintească și răspunderea pastorală pentru credincioșii încredințați spre păstorire se observă și din multiplele și amplele activități social-filantropice și cultural-misionare desfășurate pe cuprinsul eparhiei. Și în anul acesta, dedicat de Sfântul Sinod pastorației românilor din afara României, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și-a făcut simțită prezența lucrării sale social-filantropice și culturale în viața cetății marcate de criza sanitară, venind în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor fiilor și fiicelor duhovnicești prin numeroase proiecte („Sprijinirea persoanelor vulnerabile afectate de COVID-19”; „Donație pentru educație”; „Fii dar din darul lui Dumnezeu!” și „Fă Rai din ce ai!”; „Cei din Catedrale ajută spitale”); inițiativa conceperii și derulării proiectelor destinate copiilor din familii dezavantajate („Ajută-ți micul aproape în perioadă de criză”, „Copilul ca dar al lui Dumnezeu”, „Fii alături de aproapele tău, spune nu abandonului școlar”, „Dăruind vei dobândi”, „Darul tău de Paște bucurie-n suflet naște”, „Papuci pentru cei mici”); proiecte de tutoriat pentru copii (de tip „Școală după școală”) - prin care elevii au primit sprijinul educațional al unor cadre didactice voluntare; activități desfășurate prin centrele de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și departamentele Pro-viață („Sănătatea trupului și a sufletului, contează pentru toți”, „Donează sânge, salvează o viață); activități social-catehetice în cadrul proiectului eparhial („Episcopul Melchisedec – Filantropul”, „Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu”- ediția a XXI-a), oferirea bursei școlare „Episcop Melchisedec”, înființată de Fundația „Episcop Melchisedec”; proiecte dedicate vârstnicilor („Hristos, lauda bătrâneților mele”, „Dizabilitatea naște solidaritate”); programul eparhial „Vrei să fii bun de Crăciun?”; înființarea de cantine sociale și programe de oferire a hranei calde („Prânzul pe roate”, „Masa Bucuriei”, „Masa pe roți”, „Prânzul ștefanian”); programe de construire de case sociale („O casă pentru bucuria familiei”). Toate acestea întregesc activitatea misionară desfășurată în acești șapte ani, concretizată prin sfințirea sau resfințirea a numeroase lăcașuri de cult, hirotonirea de preoți și diaconi, oficierea de Sfinte Liturghii, de Sfinte Taine și de Ierurgii.

Dinamismul prezenței și implicării IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim și-a pus amprenta și în plan cultural, Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului publicând câteva zeci de volume ce poartă semnătura Înaltpreasfinției sale, dar și semnăturile preoților eparhiei sau ale altor autori care au ales editura eparhială.

De asemenea, de-a lungul anilor, au fost premiați cei mai silitori studenți și elevi din eparhie, au fost implementate proiecte catehetice patriarhale și eparhiale la care au participat sute de tineri și adulți, au fost susținute conferințe, au fost organizate concursuri parohiale. La acestea s-au adăugat anul acesta inaugurarea a 10 școli și tabere de vară, înfiinațarea a 14 centre cultural-catehetice, a 25 de centre de socializare și a 12 grupuri de tineri la nivel de parohie.

Această lucrare filantropică și cultural-misionară eparhială reprezintă măsura prezenței Bisericii în viața socială, fiind o parte din efortul pe care Eparhia Romanului și Bacăului, prin sectoarele administrației eparhiale, coordonate de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, îl depune asumându-și chemarea de a veni în sprijinul celor aflați în nevoie, prin împlinirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos.

În toată perioada în care, din încredințarea Sf. Sinod al BOR, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost responsabil și de activitatea administrativă de pe cuprinsul eparhiei, s-au ridicat biserici, s-au sfințit centre culturale și catehetice în parohii, s-au înființat și ctitorit metocuri chiriarhale, s-au finalizat lucrările de renovare a edificiilor care formează ansamblul ecleziastic al Centrului eparhial, s-au inaugurat și funcționează la standarde ridicate: Fabrica de lumânări „Sf. Fotini”, Brutăria „Bethleem”, Atelierul de croitorie „Cămașa lui Hristos”, Depozitul de colportaj „Sf. Dionisie Exiguul”, Casa „Sf. Ierarh Dosoftei”. Iar în ultimii ani, s-au derulat ample lucrări de consolidare, renovare și dotare a reședinței arhiepiscopale, care urmează a fi inaugurată și sfințită în anul care tocmai a început. Toate aceste împliniri au întregit patrimoniul pe care străvechea eparhie a Romanului l-a conservat de-a lungul a șase veacuri de existență neîntreruptă, prin misiunea desfășurată de cei 77 de ierarhi care au păstorit aici, din vremea domnitorilor Roman I Mușat (1392-1394), Alexandru cel Bun (1400-1432), până în contemporaneitate.

La ceas aniversar, prilejuit de împlinirea a șapte ani de slujire a Bisericii Ortodoxe Române din treapta de Arhiepiscop, ostenitorii Administrației eparhiale se reunesc în rugăciune, pentru a cere Arhiereului cel Veșnic, Mântuitorul Iisus Hristos, să reverse asupra Arhipăstorului eparhiei Romanului și Bacăului, bucuria împlinirii, care să încununeze eforturile sale misionare, să îi dăruiască sănătate, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea credincioșilor încredințați spre păstorire.

Întru mulți și binecuvântați ani,

Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Ioachim!

 

***

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim s-a născut la 29 martie 1954, la Stănița (Neamț). La vârsta de 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria, iar între 1972-1980, la Schitul Tarcău. După ce a absolvit Seminarul Teologic din Neamț (1970-1975), a urmat stagiul militar, timp de 9 luni, la Plenița. Între 1976-1980, a absolvit Facultatea de Teologie din București. În anul 1980 a fost tuns călugăr la Mănăstirea Bistrița, naș de botez fiindu-i arhimandritul Ioanichie Bălan. A fost primul monah călugărit la mănăstirea Bistrița după 40 de ani de regim comunist. În anul 1985 a fost chemat de fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Sucevei, la Centrul Eparhial din Iași. În 1990, a fost trimis la studii la Institutul „Saint Serge” din Paris, unde a început doctoratul în Teologie, având ca îndrumători pe reputații teologi Olivier Clement și Boris Bobrinskoy. După patru ani, în 1994, a susținut teza de doctorat în limba franceză, cu tema „Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae”, prima lucrare de doctorat despre marele teolog român întocmită încă din timpul vieții acestuia. La Paris a întemeiat și o mănăstire ortodoxă, la Rosiers, unde a activat ca duhovnic și îndrumător pentru creștinii din Occident și pentru tinerii sosiți la studiu în capitala Franței. La 1 mai 2000 a fost hirotonit arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, după ce fusese propus de Preasfințitul Episcop Eftimie și ales în această funcție de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă din anul 1998. În anul 2009, la 13 septembrie a fost ridicat la rang de episcop-vicar, odată cu transformarea Episcopiei Romanului în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În ziua de 4 ianuarie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a devenit cel de al 77-lea ierarh al istoricei eparhii a Romanului și Bacăului.