Constituirea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

La Centrul eparhial de la Roman, a avut loc joi, 9 iunie, ședinţa de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru perioada 2022-2026. 

La Centrul eparhial de la Roman a avut loc în data de 9 iunie, începând cu ora 17.00, ședinţa de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru perioada 2022-2026. Întrunirea a debutat cu o slujbă de Te Deum, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, în prezența Înaltpreafințitului Părinte Ioachim, de către precuviosul părinte arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, alături de soborul preoților protopopi din cele cinci protopopiate ale Eparhiei.

În cuvântul adresat membrilor Adunării Eparhiale, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea la care sunt chemați membrii Adunării Eparhiale, de sprijinire a lucrării Bisericii în contextul provocărilor contemporane:

„Ne regăsim în Catedrala arhiepiscopală închinată Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva pentru a ne ruga Preamilostivului Dumnezeu ca să trimită harul Său către dumneavoastră care ați fost desemnați de către clerul și credincioșii din unitățile de cult ale Eparhiei Romanului și Bacăului să-i reprezentați în calitate de membri în cel mai înalt for deliberativ al Arhiepiscopiei care este după cum se știe Adunarea Eparhială pentru un mandat de patru ani. Biserica noastră ortodoxă este singura instituție divino-umană care se preocupă de învățarea, sfințirea și conducerea credincioșilor către limanul mântuirii. Deci, în calitatea sa de instituție umană este nevoită să se organizeze după forme omenești, adică formele societății în care își desfășoară misiunea sa eternă lăsată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos  la plinirea vremii. De aceea, pe lângă dogmele, canoanele și tezaurul duhovnicesc Biserica își organizează activitatea ei după forme umane de aceea are nevoie de statute, regulamente de ordine interioară care și acestea au evoluat de-a lungul istoriei în funcție de schimbările societății și mutațiile timpului doar dogmele ei acelea sunt imuabile și imutabile. Astfel, Biserica invită și persoane laice să participe la viața administrativ-gospodărească, social-caritabilă, cultural-liturgică, care au menirea să sprijine clerul consacrat în scopul și finalitatea care este mântuirea. De aceea, Biserica nu poate fi insensibilă la probleme stringente ale fiilor ei. Așadar, dumneavoastră sunteți chemați să luați parte la împlinirea acestui deziderat, dat fiind experiența dumneavoastră pe care ați dobândit-o în viața curentă a societății în care trăiți. Provocările ce se întrevăd pentru noii membri ai Adunării Eparhiale sunt tot atâtea încercări care ne îndeamnă să privim către înaintașii noștri și luându-le exemplul să purcedem la a lucra, a găsi soluții la provocări și soluții la probleme de a ne uni forțele pentru a fi mai puternici în fața oricăror încercări care vin de la cel rău. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute pentru ca această perioadă să fie una sprijinită de Duhul Sfânt și de desăvârșire în Dumnezeu. Vă rugăm să ne fiți alături și să ne sprijiniți în activitatea de dinamizare a vieții Bisericii pentru a putea răspunde la nevoile cerute de societatea de astăzi. Vă mulțumim că ați dorit să faceți parte din Adunarea Eparhială, vă binecuvântăm și vă spunem: Bine ați venit pentru această lucrare a Bisericii!”

Apoi, în sala „Sf. Ierarh Dosoftei”, a urmat ședința propriu-zisă, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care, după cuvântul de binecuvântare, a desemnat pe părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, pentru a prezenta maniera de desfășurare a acestui eveniment. După prezentarea şi validarea mandatelor reprezentanţilor aleşi, preoți și mireni, s-a stabilit componenţa celor cinci comisii de lucru: a comisiei administrativ-bisericești, culturale și educaționale, economice, bugetare și patrimoniale, organizatorice, juridice și de validare, și a celei social-filantropice.

 În continuare, au fost aleşi, prin vot nominal, reprezentanţii în Adunarea Naţională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române, membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial şi monahal, precum şi  un reprezentant în Consistoriul mitropolitan.

În finalul acestui eveniment, a urmat, în Catedrala Arhiepiscopală, depunerea solemnă a jurământului de către fiecare membru ales și înmânarea de către chiriarh a certificatelor de deputat eparhial.