Consfătuirea naţională anuală a inspectorilor disciplinei Religie

20 Septembrie 2023

Consfătuirea naţională a inspectorilor disciplinei Religie s-a desfăşurat anul acesta, în perioada 14-17 septembrie 2023, la Arad. Timp de patru zile, inspectori de religie din toată ţara, reprezentanţi ai Bisericii şi ai Ministerului Educaţiei au discutat aspecte legate de statutul orei de religie, de reuşitele, dar şi de provocările cu care se confruntă profesorii acestei discipline.

Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău a fost reprezentat, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, de către părintele profesor dr. Adrian Alexandrescu, inspector şcolar de specialitate. Întâlnirea, care a debutat joi seara, la Colegiul Economic din Arad, a însumat ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, reprezentanţi ai Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, delegat fiind pr. George Jambore - consilier patriarhal, dar și mandatari ai Ministerului Educaţiei: dl. prof. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector general pentru disciplina Religie, dl. Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei, experți ai domeniului pedagogiei și psihologiei școlare. Alături de aceștia, în prezidiu, s-au aflat  pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, dl prof. Marius-Sorin Göndör, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Arad, pr. conf. univ. dr. Vasile Pop, din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad și pr. lect. dr. Filip Albu din partea Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” și a Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad.

Momentul festiv a continuat cu lucrări în plen, în care au fost expuse rapoartele privind activitatea inspectorilor pentru disciplina Religie din fiecare judeţ, dar și exemple de bună practică. Agenda de lucru a întâlnirii a mai cuprins teme ce au vizat diagnoza procesului educațional pentru anul școlar 2022-2023, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2023-2024, aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare, proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2023-2024 - aprobată de OM nr. 3800/2023, formarea continuă a profesorilor de religie prin programele de formare derulate de către Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic, dar și prin programele oferite în cadrul facultăților de profil, prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023-2024, elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare, prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, în anul școlar 2023-2024, Ordinul nr. 4150/29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație, Ordinul nr. 3750/20.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de evaluare în mediul on-line a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurarea și rezultatele concursurilor de specialitate în anul 2022-2023, propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale și regionale în anul școlar 2023-2024.

Concluziile lucrărilor consfătuirii, precum şi alte aspecte ce țin de predarea disciplinei Religie,  vor fi transmise cadrelor didactice în cadrul întrunirilor judeţene, care vor avea loc în perioada imediat următoare.