Biserica Parohiei Măldărăști a fost resfințită

Joi, 7 septembrie 2023, biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Măldărăști din Protopopiatul Sascut a primit veșmântul resfințirii.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a fost prezent în mijlocul răzeșilor acestei comunități parohiale care anul acesta a împlinit 600 de ani de existență și a binecuvântat lucrările de reînnoire a bisericii închinate Adormirii Maicii Domnului prin slujba de resfințire.

 Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au participat cu emoție duhovnicească la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de către un sobor de preoți și diaconi, sub protia preacucernicului părinte Alexandru Grigoraș, protoiereu al Prototoieriei Sascut, alături de preacucernicul părinte Alexandru Zamfir, consilier administrativ al eparhiei și de preacucernicul părinte Adrian Alexandrescu, Inspector de disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

Nu întâmplator este faptul că tot în ziua de 7 septembrie, în urmă cu 48 de ani, biserica resființită astăzi a primit pentru prima dată binecuvântarea unui arhiereu și veșmântul sfințirii după truda și osteneala vrednicului de pomenire arhimandrit Nicodim Sachelarie, fiu al satului, urmându-i lucrarea arhimandritul Emilian Panait, stareț al Mănăstirii Runc, dimpreună cu credincioșii parohiei din acea vreme, părinți și bunici ai celor care astăzi au reînnoit-o. Dacă la prima sa sfințire biserica a primit hramul praznicului Adormirii Maicii Domnului, la aceast ceas de resfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a scris o nouă pagină de cronică în istoria Parohiei Măldărăști, binecuvântând ca pe lângă acest hram să fie adăugați și sfinții ai căror pomenire este săvârșită în această zi, Cuvioșii Simeon și Amfilohie de la Pângărați.

În cuvântul adresat pelerinilor prezenți la acest moment de har, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lăcașul de cult ca fiind locul în care este prezentă lucrarea lui Dumnezeu Care își revarsă iubirea milostivă asupra comunității credincioșilor și sfințește viața creștinilor.

„Este o mare bucurie pentru comunitatea aceasta pentru faptul că a reușit să reînnoiască acest lăcaș de cult. Biserica rămâne în toată splendoarea ei așa cum o vedem cu ochii trupești, dar ochii sufletești, ochii lăuntrici pătrund în profunzimi și nu se închid niciodată, sunt ochii achimiți din noi, care reprezintă conștiința de sine care trebuie să coreleze cu conștiința prezenței lui Dumnezeu în noi, în lume și în creație. Dumnezeu fiind atotțiitorul și atotcreatorul, Se pictează în centrul bisericii, în turlă, spre cer, Pantocratorul fiind Cel care ține toate și Care Își revarsă iubirea asupra creației Sale, de aceea biserica este un cer sau Împărăția lui Dumnezeu în miniatură. Biserica fiind împodobită cu pictură, considerăm că cerul coboară pe pământ și pe noi ne ridică spre cer ca într-o corabie, fiind propulsată de acel vânt subțire, de acea adiere de vânt care este Duhul Sfânt, iar noi, în calitate de corăbieri, întindem pânzele sufletului nostru pentru ca această corabie să fie propulsată spre profunzimile lui Dumnezeu”.

În finalul cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a îndemnat pe credincioșii din comunitatea parohială să acorde importanța adecvată bisericii la zidirea căreia au contribuit, având conștiința lucrării lui Dumnezeu în viața lor prin Sfintele Taine.

„Vă îndemn să dați importanță mare Sfântului Altar pentru că este Sfânta Sfintelor. Dacă în Cortul Mărturiei din Vechiul Testament Sfânta Sfintelor era așa de prețuită, iar arhiereul intra o dată pe an, cu atât mai mult noi, cu câtă sfială trebuie să pătrundem în acest loc sacru care este cel mai sacru lor de pe pământ, unde Îl simțim pe Dumnezeu aproape și totodată ne izvorăște în inimile noastre slăbănoage acea energie necreată care ne dă putere să mergem mai departe, și având conștiința că suntem fiii lui Dumnezeu după har, să ne pregătindu-ne pentru aceasta. De aceea am cântat astăzi că această biserică Tatăl a zidit-o, această biserică Fiul a înnoit-o, această biserică Duhul Sfânt a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. Deci sufletele noastre se sfințesc prin Biserica lui Hristos. Din fața altarului se împărtășește cuvântul ziditor al Evangheliei, se împărtășește Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, iar când ne împărtășim în Liturghie să avem conștiința că suntem confrați cu Domnul Iisus Hristos și consangvini pentru că ne împropriem sângele Lui în noi înălțându-ne cu ochii gândului. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să țină mereu deschiși ochii Săi asupra acestui lăcaș, asupra frățiilor voastre care l-ați reînnoit și asupra tuturor acelora care vor intra cu frică de Dumnezeu și vor chema numele Lui Dumnezeu cel Sfânt în viața lor și în comunitatea din care fac parte”.

Lucrările de restaurare și înfrumusețare ale bisericii au constat în refacerea Sfintei Mese și a pardoselii din întreaga biserică, curățarea picturii interioare și a catapetesmei, renovarea zidurilor exterioare și reamenajarea curții. Toate acestea s-au realizat prin implicarea și directa coordonare a preacucernicului părinte Paroh George Pagu și contribuția enoriașilor harnici și darnici ai parohiei, precum și cu sprijinul Consiliului Local.