Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” la cea de-a doua întâlnire a parteneriatul public-privat dintre furnizorii de servicii sociale și instituțiile de control aferente

Ca urmare a recomandărilor transmise de participanți în cadrul întâlnirii de lucru organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău  în data de 17.10.2019, ierii, 13.11.2019, a avut loc a doua întâlnire de lucru cu profesioniștii din cadrul ONG – urilor unde au fost invitați și  reprezentanți din cadrul A.J.P.I.S. Bacău, în persoana domnului directorului și a domnilor inspectori.

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, prin asistentul social Georgiana Iojă, a fost prezentă la întâlnirea de lucru care a urmărit aspecte referitoare la Standardele de calitate, proceduri, instrumente de lucru, dar și informații privind procesul de relicențiere a serviciilor sociale.

La întâlnirea de lucru au fost prezente aproximativ 15 instituții din zona județului Bacău, care oferă servicii sociale următoarelor categorii de beneficiari: copii, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice în centre de zi, ambulatorii sau centre rezidențiale.Anchor

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” are 4 servicii licențiate, 2 centre rezidențiale pentru vârstnici, 1 serviciu de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice și un centru de zi pentru copii, astfel că aceste întâlniri, unde pe lângă întâlnirea dintre profesioniști, are loc și întâlnirea dintre furnizori și organele de control din domeniul social, au un rol major în identificarea celor mai eficiente modalități de menținere a calității serviciilor oferite către beneficiari.