Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” continuă proiectul cu finanțare nerambursabilă oferită de Consiliul Județean Bacău

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” se află la jumătatea proiectului de finanțare nerambursabilă Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții, cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, în baza Legii 350/2005.

În luna august a acestui an a fost demarat proiectul intitulat „Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții”. Finanțarea nerambursabilă aprobată a fost în valoare de 91.989,85 lei, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” contribuind și ea cu 11.381,15 de lei.

Până în acest moment, asociația a avut în vedere să desfășoare activitățile în conformitate cu graficul Gantt propus în momentul depunerii proiectului, astfel că până în acest moment s-au pus în practică activitățile:

1 - Organizarea logistică a proiectului - managementul de proiect; 2 – Diversificarea serviciilor de kinetoterapie pentru beneficiarii centrului rezidențial și pentru angajații Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”; 3 – Amenajarea spațiilor de joacă ce deservesc cele 2 centre de zi pentru copii; 4 – Promovarea interacțiunilor intergeneraționale între beneficiarii celor 3 tipuri de servicii de la Hârja; 5 - Promovarea Autorității Contractante și a proiectului de cofinanțare și 6 - Raportare intermediară și finală.

Rezultatele cuantificabile în urma aplicării acestor activități sunt următoarele: încheierea unui contract de muncă kinetoterapeut; întocmirea deciziilor de numire angajați pe proiect: asistent social, responsabil financiar și lucrător de tineret, achiziționare videoproiector, achiziționare ecran proiecție, achiziționare aparat bicicletă, achiziționare aparat de mers cu mânere, achiziționare aparat pentru spate și brațe, achiziționare masă de elongații, achiziționare consumabile.

Proiectul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” se află într-o dezvoltare și creștere continuă, acest lucru observându-se în calitatea serviciilor furnizate. Creșterea calității serviciilor, indiferent de regimul acestora (de zi sau în sistem rezidențial) presupune eforturi financiare din partea furnizorului, care, fără a avea alături colaboratori, nu ar putea duce la bun sfârșit proiectele sociale. Printre acești parteneri loiali se numără Consiliul Județean Bacău, care, prin intermediul Legii 350/2005, susține menținerea și creșterea calității serviciilor. Ne dorim ca aceste parteneriate să se deruleze și pe viitor prin sprijin acordat în scrierea și implementarea acestor tipuri de proiecte, cu întâlniri periodice care să explice regulamentele și normele acordării finanțărilor nerambursabile.

 

Președinte,

Ilarion Mâță