Așezământul Spitalicesc „Precista” din Roman va fi reabilitat

În data de 10 martie 2021, Guvernul României, prin hotărârea nr. 25, a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Așezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, județul Neamț”.

În cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajarea teritoriului, la nivel național și local, se află și protejarea monumentelor istorice, care aparțin domeniului public sau privat al statului, județelor, orașelor sau comunelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe lista de priorități pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice la nivel local se află și Așezământul Spitalicesc „Precista” Roman situat în strada Speranței, nr. 11-13, municipiul Roman, județul Neamț, unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului, singurul monument de mare anvergură din Municipiul Roman care nu a făcut obiectul unor lucrări de restaurare complete. Clădirea Spitalului „Precista” datează din anul 1872, și a fost ridicată în stil neoclasic romantic, cu funcționare neîntreruptă din momentul inaugurării până în anul 2000, fiind redată Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în anul 2003. În toată această perioadă, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a făcut numeroase demersuri către forurile superioare în drept din dorința de a atrage parteneri viabili pentru acest demers de reabilitare, consolidare, modernizare și utilare a Așezământului Spitalicesc.

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Așezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, județul Neamț”, situat în municipiul Roman, strada Speranței, nr. 11-13, județul Neamț, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S. A.

Finanțarea acestui obiectiv se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin campania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor hotărârii Guvernului României.

Responsabili cu întocmirea documentațiilor necesare pentru adoptarea acestei hotărâri, din partea Centrului eparhial Roman, au fost părintele Arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și președinte al Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, și doamna Elena Baltag-Kuzmanovic, membru în Consiliul director al Fundației „Episcop Melchisedec” Roman.