Sfințirea Bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” - Borșani

Sfințirea  unei  biserici  înseamnă în istoria unei comunități un moment sfânt și solemn prin care se aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat și în același timp se cere harul Lui sfințitor ca această lucrare - ofrandă a clerului și credincioșilor - să fie sfințită, așa cum sfințim în biserică darurile pe care le aducem la Sfântul Altar. Ca spațiu sacru de rugăciune, biserica sfințită este în același timp darul oamenilor adus lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece aceasta devine prin sfințire Casa Preasfintei Treimi. De aceea, la sfârșitul slujbei de sfințire, se cântă: „Această biserică, Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre!”. Biserica pe care credincioșii o oferă Mântuitorului Iisus Hristos ca dar sau ofrandă a credinței, hărniciei, înțelepciunii, priceperii și dărniciei lor, devine prin sfințire devine „poartă a cerului și casă a lui Dumnezeu” (Facere 28, 17), icoană profetică a Ierusalimului ceresc.

            În ziua de 11 iunie a.c., la slujba Vecerniei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a fost întâmpinat de un sobor de preoți, în frunte cu Pr. Protopop Ioan Bârgăoanu, Protopop al Protopopiatului Onești, pentru a săvârși slujba de sfințire a bisericii parohiale, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”.

            Evenimentul liturgic a debutat cu citirea hrisovului, de către Pr. Ref. Silviu-Andrei Neicu, în prezența domnului Primar Viorel Olariu și a enoriașilor din satul Borșani, care cu mare emoție au însoțit cu rugăciunile lor pecetluirea cu sfântul și marele mir a lăcașului de cult, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care în cuvântul de învățătură a surprins importanța preotului în comunitate, ca o persoană îmbrăcată cu harul Duhului Sfânt, care împărtășește credincioșilor din darurile lui Dumnezeu.

            La acest moment de har și bucurie, Pr. Paroh Dumitru - Ionel Adam, care împlinește anul acesta 20 de ani de vrednică și neobosită slujire în ogorul Domnului din satul Borșani, a primit binecuvântarea Ierarhului, care în semn de prețuire, atât pentru activitatea pastoral misionară, dar mai ales pentru cea cultural - publicistică, i-a conferit Crucea Țării de Jos, distincția Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Tot în acest cadru, Pr. Samuel Pricaz, preot misionar la Spitalul Muncipal „Sfântul Dr. Luca al Crimeii” - Onești și preot paroh la Parohia Bâlca, a primit distincția de iconom stavrofor, în semn de prețuire pentru activitatea misionară din cadrul spitalului, dar mai ales ca sprijin în cadrul acestei slujiri.

           În semn de prețuire, Pr. Dumitru - Ionel Adam i-a oferit în dar Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, icoana grăitorului de Dumnezeu, Nil, a cărui operă teologică a văzut tiparul, începând cu anul 2014, prin penelul atent al Pr. Dumitru - Ionel Adam, care a menționat: „Părintele Nil a fost , un fenomen spiritual, un nod gordian, în care planul teologic, social și cel politic s-au îmbinat într-o complexitate tulburătoare: viziuni supranaturale, minuni, râvnă înflăcărată, conflict ecleziastic, luptă anticomunistă, înscenări judiciare,  temniță, suferință, ridicare și mântuire.

          La final, Dumnezeu a îngăduit cerului să-și verse ploaia cea timpurie, de daruri aducătoare, încununând rugăciunea sfințitoare a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim care a mai deschis încă o poartă către Împărăția cerurilor.