Cateheză despre Taina Sfântului Botez, în parohiile Protoieriei Sascut

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului după încheierea perioadei Sărbătorilor Pascale, în parohiile Protoieriei Sascut a continuat derularea programului anual catehetic în săptămâna 24-30 Aprilie. 

Această perioadă a fost dedicată Tainei Sfântului Botez, numită și poarta de intrare în Biserică și în Împărăția cerurilor. 

Știm aceasta din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu unul din învățații Legii vechi, și anume cu Nicodim, care era un om înțelept și duhovnicesc. Iisus îi spune acestuia că „de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 3).

Prima parte a catehezei a presupus informații despre instituirea acestei Sfinte Taine și anume, ea a fost instituită de Însuși Mântuitorul nostru: „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului”. Amin (Matei 28, 19-20).

Tot acum, credincioșii au aflat ce valoare are Botezul, amintindu-se despre spusele Sf. Chiril al Ierusalimului care spunea astfel: “Mare lucru este botezul care vă stă înainte! Preț de răscumpărare pentru cei robiți, iertare păcatelor, moarte păcatului, renaștere sufletului, haină luminată, pecete sfântă care nu se poate strica, car către cer, desfătare a paradisului, pricinuitor al Împărăției, harismă a înfierii. Cu toate acestea, balaurul stă lângă cale și pândește pe cei care trec. Vezi să nu te muște cu necredința”.

In continuare, preoții au prezentat câteva dintre caracteristicile Sfântului Botez, proprietăți care sunt importante pentru fiecare dintre creștini:

  • Preț de răscumpărare;
  • Iertarea păcatelor;
  • Moartea păcatului;
  • Renașterea sufletului;
  • Haină luminată.

În cuprinsul catehezei a fost explicată și rânduiala Catehumenatului în biserica primară și de asemenea, rânduiala acestei taine, cu părțile ei principale: exorcismele, lepădările, afundarea în numele Sfintei Treimi, tunderea pruncului.

Spre botez avem datoria să mergem cu „frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste”. Aceste cuvinte ne sunt cunoscute, pot fi auzite la Sfânta Liturghie când suntem chemați să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului.

Când participăm la Sfântul Botez să ne concentrăm pe taină, pe harul ce se revarsă acolo, pe binecuvântările ce învăluie pruncul și nu pe momentul petrecerii; să ne rugăm pentru copilul ce va fi botezat și să nu punem omenescul înaintea dumnezeiescului, să nu ne temem că îi va fi prea frig, că se va răci, că se va îneca. Nu! Acestea nu sunt gânduri de la Dumnezeu! Să fim creștini cu fapta, nu doar cu numele pentru că o astfel de credință ne va da șansa intrării în Împărăție

Pr. Apostu Ionuț Alexandru